Efterisolering af loft

Når du efterisolerer dit hjem opnår du både et bedre indeklima, mindre forurening og en bedre varmeøkonomi.

Inden du går i gang

Start med at efterse dampspærren. En eventuel ny dampspærre skal lægges mellem spærene og hæftes til spærføddernes sider således, at den højst går 20-30mm op på siden af disse. Ved pudsede lofter kan dampspærre udelades under forudsætning af, at isoleringen ikke afdækkes (vindtæt papir) mod taget.

Er der "huller" i den eksisterende isolering, kan disse udbedres ved at udlægge Rockwool Hulrumsfyld mellem den gamle og den nye isolering. Start i det ene hjørne. Det er vigtigt, at ventilationsspalte ved tagfod ikke spærres. Den billigste tagfodsisolering er Flexi A-Batts. Flexi A-Batts er fjedrende i den ene ende (den med den grønne streg), så de kan trykkes op til 40mm sammen. Det betyder, at de er nemme at klemme på plads, og at de altid slutter tæt. Du kan nu også få Flexi A-Bats, der er forseglet, så de er behagelige og bløde at røre ved, og næsten ikke støver. De hedder Flexi A-Batts Silk.Husk, du ikke må gå på isoleringen. Det skader den og forringer isoleringsevnen.


…
Trin 1
Skær batts igennem (se tegning) til den ønskede taghældning. Brug en skabelon og en Rockwool kniv. Det giver det bedste resultat
…
Trin 2
Udlæg først de tilskårne "tagfods batts" (Flexi A-Batts) minimum 50 mm ventilationsspalte. Brug brædt, træplade el. lign., til at sidde på, så du ikke går på den eksisterende isolering. Pladens længde skal være længere end mellemrum mellem loftspær.
…
Trin 3
Udlæg Flexi A-Batts i 2 spærfag samtidig, det er hurtigst. Start altid længst inde mod tagfoden. Hvis isoleringen skal "klemmes" på plads. Start da med den fleksible ende, da den kan give sig 40 mm.
…
Trin 4
Udlæg Flexi A-Batts så der i alt er 200-300 mm isolering på loftet.
…
Trin 5
Hvis der er en gangbro i loftrummet må den ikke fjernes, da den har en stabiliserende funktion. Rockwool Gangbro 100 mm udlægges direkte ovenpå den bestående gangbro.