Gipsplader på skråvæg

Udnytter du ikke din tag-etage eller opfylder din bolig ikke dine aktuelle behov, så er det oplagt at inddrage de "frie" kvadratmeter under taget. Du behøver ikke være uddannet håndværker for selv at indrette tagrummet. Med stålprofiler og gipsplader er det let at få et professionelt resultat.

Inden du går i gang med projektet er der nogle få ting, som er vigtige:

Stål eller træ
Som underlag for gipspladebeklædningen er der i det efterfølgende anvendt monteringsprofiler S25/85. De er nemme at arbejde med og helt lige. De "slår" sig heller ikke ved skiftende temperatur og fugtforhold. Maks. spærafstand 1,2 m. Der kan alternativt benyttes tør træforskalling min. 22 x 95 mm med maks. spærafstand på 1 m.

Afstand mellem profiler
Afstanden fra midte til midte af monteringsprofilerne (forskallingen) skal afstemmes efter pladebredden. Ved 2 lag gipsplader skal afstanden være lig med den halve pladebredde. Bruges der kun et lag gipsplader skal afstanden reduceres til en trediedel af pladebredden. I dette tilfælde anvendes 2 lag 900 mm brede gipsplader med en afstand på 450 mm.

Samlinger 
Bag kortkantsamlinger og samlinger med skårne kanter skal der i det sidste synlige lag gipsplader indlægges et T-samlestykke eller et pladebånd.


…
Trin 1
Start med at fastskrue monteringsprofiler i bunden og i toppen af den lodrette skunkvæg. Skru monteringsprofilerne fast i begge flanger med fx. "skrue T 45". Hvis skunkvæggen er højere end 450 mm, skal der anbringes flere monteringsprofiler så c-c (center til center) afstanden overholdes.
…
Trin 2
Saml monteringsprofilerne med et overlæg på min. 20 cm. Du behøver ikke placere samlingerne over spær. Skru monteringsprofiler i bunden og i toppen af den skrå vægflade.
…
Trin 3
Mål herefter op til de øvrige monteringsprofiler. Start i bunden. Afstanden mellem 1. og 2. monteringsprofil skal være 5 cm kortere end den normale c-c afstand. (Dette er fordi pladens spartelkant på den langkant af pladen, som møder den lodrette skunk, skal skæres væk)
…
Trin 4
Monteringsprofilerne er nemme at tildanne/afkorte med en pladesaks. Klip først flangerne igennem, buk herefter profilet og klip midterstykket igennem, som vist på billedet. Hvis du ikke har pladesaks, kan du tilpasse profilerne med en nedstryger eller vinkelsliber.
…
Trin 5
I hjørnerne skærer du monteringsprofilerne, så de passer til den tagvinkel, de støder ind i mod. Har tagfladerne ikke samme taghældning, vil monteringsprofilerne ikke altid kunne mødes i hjørnerne.
…
Trin 6
I samlingerne mellem lodrette og skrå flader, i kippen og i hjørner (som vist på billedet) anvendes et variabelt hjørneprofil "MH 50". Profilet forbukkes til den aktuelle vinkel og skrues fast til monteringsprofilerne med profilskruer - fx. "R/R 13". Hjørneprofilet MH 50 kan alternativt placeres mellem de 2 lag gipsplader.
…
Trin 7
Når alle monteringsprofilerne er monteret, er der klar til pladebeklædningen. Hvis der skal være El-installationer i de færdige overflader, er det nu du skal forberede det. Du kan frit placere el-rør mellem monteringsprofilerne.
…
Trin 8
Tilskæring af gipsplader gør du nemmest med en hobbykniv. Brug evt. en stållineal til at skære efter. Skær først gennem kartonen på pladens forside, og knæk herefter pladen bagover. Vend pladen om, og skær herefter bagsidekartonen igennem, som vist på billedet.
…
Trin 9
Ved kortkantsamlinger og samlinger med skårne kanter skal pladerne, inden montering, affases 3-5 mm. Pladerne skal monteres med et mellemrum på 2-4 mm af hensyn til spartling af samlingen. Alle kortkantsamlinger skal være understøttet med T-samlestykke eller pladebånd. Ved 2 lag plader, dog kun det sidste lag.
…
Trin 10
Skru pladerne fast til profilerne med specialskruer til montering af gipsplader på stålskelet. 25 mm skruer til første lag og 35 mm skruer til andet lag. (fx. RA 25 og RA 35). Placer skruerne 10 mm fra kartonklædte kanter og 15 mm fra skårne kanter. Ved beklædninger med 2 lag gipsplader placeres skruerne i det inderste lag pr. 600 - 800 mm.
…
Trin 11
Start med at montere første pladelag på skunkvæggen. Langs gulvet og mod tilstødende bygningsdele skal der være en fuge på 5-10 mm (plads til lydfuge). I samlingen, hvor den lodrette og skrå vægflade mødes, skæres den forsænkede spartelkant væk.
…
Trin 12
Langs de tilstødende bygningsdele udføres lydtætning med en elastisk fugemasse (acryl). Husk, at hvor der kan komme luft igennem kan der også komme lyd igennem. Eventuelt overskydende fugemasse skrabes af, så den er plan med pladens overflade og kan dækkes af andet pladelag.
…
Trin 13
Andet pladelag skal monteres med forskudte samlinger i forhold til første lag. Bag skårne kanter skal indlægges et T-samlestykke eller pladebånd. Til andet pladelag bruges 35 mm specialskruer (fx. RA 35), som placeres pr. maks. 20 cm langs kanter og pr. maks. 30 cm langs mellemundestøtninger.
…
Trin 14
Sørg for at få sammenskæringen mellem den lodrette og skrå gipsplade så præcis som muligt. Skruerne i det yderste gipspladelag skal forsænkes så meget, at der kan spartles hen over dem, dog aldrig så meget, at kartonen på gipspladen bliver brudt.
…
Trin 15
Som nævnt ved foto 6, kan den variable vinkel HM 50/50 alternativt placeres mellem første og andet pladelag, som vist på dette billede.
…
Trin 16
Når pladerne er monteret på skunk og skråvægge, kan du starte med opsætningen af eventuelle skillevægge, som vist her. Se særskilt vejledning om det unde "beslægtede emner" i højre menu.