Reparer det knirkende og gyngende gulv

Få tips til, hvordan du slipper af med knirken fra dine gulve. 
Vi har samlet nogle grundlæggende tips til dit knirkende eller gyngende gulv herunder.

…
Hvorfor knirker gulvet?
Når et massivt plankegulv begynder at knirke, er det som regel, fordi brædderne er begyndt at kunne bevæge sig lidt. Lyden kommer med andre ord og almindeligvis, når et gulvbræt gnider op af et søm. Det kan godt svare sig at bruge tid på at finde frem til årsagen og de eksakte søm, inden du begynder at udbedre skaden. Når du ligger vægt på et bræt, der knirker, vil du ofte også kunne se, at det synker lidt ned, hvis det ikke har ordentlig kontakt med det underliggende bærende træ (også kaldet strøen) – og så er det bare at finde det eller de søm, der larmer.
…
Stop knirkeriet
Du kan stoppe knirkeriet på en meget let måde, hvis du vel at mærke umiddelbart kan se søm rækkerne. Det eneste, du skal bruge, er en god hammer og en dyknagle.
…
Gulve der knirker
Sæt dyknaglen på sømmet, og slå par gange med en god tung hammer. Når sømmet har fået brættet ned på plads, er opgaven løst.
…
Gulve der knirker
Hvis det oprindelige sømhul er blevet for stort eller ødelagt, er du nødt til at montere en skrue på eksempelvis 5 x 70 imellem de eksisterende søm for at ramme strøen. Dette vil trække brættet ned på plads. Hvis du undersænker skruen lidt, kan skruen skjules med lidt kemisk træ. Hvis du ikke umiddelbart kan se sømrækkerne, må du finde frem til de underliggende strøer ved hjælp af en elektronisk detektor.
…
Gulve der knirker
Hvis det gamle plankegulv er skjult under et nyere svømmende parketgulvet eller færdiggulv, kan problemet løses med lange skruer (evt. 6 x 80 mm) ned i strøerne. Bor igennem færdiggulvet med et 19,7 mm bor, sæt skruen i det underliggende gulvbræt, og isæt en prop i gulvets materiale. Også her må du finde frem til de underliggende strøer ved hjælp af en elektronisk detektor.
…
Gulve der gynger
Metoden afhænger naturligvis af, hvad der findes under gulvet. Hvis gulvet ligger på strøer med beton under, skyldes gyngeriet ofte, at de plastkiler eller plastklodser, der er brugt til opklodsning under strøerne, med tiden er blevet sprøde og derefter knust. Dette gør så, at gulvet pludseligt kan bevæge sig en smule. Kilerne kan erstattes med en kraftig specialskrue uden hoved ved navn Gulv-Jack.
…
Gulve der gynger
Først bores der igennem gulvbrættet med et 19,7 mm spadebor. Herefter borer man et 12 mm hul igennem strøen, så isættes skruen, der således forsvinder ned under gulvets overflade. Skruen virker hermed som en lille donkraft. Til sidst afsluttes der med en træprop.
…
Gulve der gynger
Her ses skruen i et tværsnit efter afpropning. Husk at bruge de rigtige træpropper. Et lille stykke rundstok duer ikke, da åreretningen ligger på langs af stokken. Det betyder, at du vil få en rund plet med synlig endetræ midt i et gulvbræt.
…
Værd at vide
Hvis du ikke umiddelbart kan se sømrækkerne, må du finde frem til de underliggende strøer ved hjælp af en elektronisk detektor.