…

SILVAN Fonden yder økonomisk støtte til lærerige projekter for 0.-10. klasser

Ansøg senest den 10. maj 2017 og få mulighed for at få 15.000 DKK til køb i SILVAN.

SILVAN Fonden ønsker at støtte skoler i Danmark i udviklingen af elevernes praktiske kunnen. Ønsket er at præge og initiere gør-det-selv-genet i de unge mennesker i undervisningen, så de tidligt kan blive inspireret til mindre gør-det-selv-projekter – som senere kan udvikle sig til større gør-det-selv-projekter i eget hjem, og for nogen skærpe interessen for en erhvervsfaglig uddannelse.


Går I med en drøm om et lidt større projekt i faget håndværk og design, et par nye bænke eller en skaterbane til skolegården, hjemmebyggede sofaer til kantinen eller noget helt femte?
SILVAN Fonden gør det nu muligt for alle skoler (årgang 0.-10. klasse) at søge økonomisk støtte til netop sådanne projekter. Projekterne kan handle om næsten hvad som helst, så længe det er lærerigt for eleverne, og det færdige resultat kan benyttes af skolens elever efterfølgende.
…

For at få økonomisk støtte fra SILVAN Fonden skal følgende være opfyldt:

 • Projektet skal udføres af elever, med støtte fra en eller flere lærere. Eleverne skal ligeledes deltage i en eller flere af følgende faser i forløbet: planlægning, projektering, budgetlægning og indkøb.
 • Det valgte projekt skal indebære, at eleverne blandt andet arbejder med træ.
 • Projektet skal efter afslutning dokumenteres med billeder (før-under-efter) samt skolens afsluttende beskrivelse af forløbet (1-3 A4 sider). Ved afgivelse af billeder accepteres det samtidig, at SILVAN kan bruge disse billeder i forbindelse med markedsføring og kommunikation af SILVAN Fonden. 
 • Nedenstående tidsplan skal følges.
…

Sådan ansøger I:

Send jeres ansøgning snarest og senest den 10. maj 2017 til SILVANFonden@SILVAN.dk.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
 • - Projektets emne samt kort beskrivelse af projektet, herunder:
  • Hvad, der skal bygges og hvorfor.
  • Hvilke fag, der vil blive inddraget i projektet. 
  • Information om hvilke(t) klassetrin, der involveres. 
  • Antal elever, der deltager i projektet.
  • Liste over forventede primære materialer, der skal bruges. 
 • ”Før-billeder” af lokalet eller det område, hvor det færdige projekt skal være. 
 • Information om i hvilket SILVAN byggemarked indkøbene vil blive foretaget.
 • Skolens navn, adresse, telefonnummer, CVR samt oplysninger på kontaktperson. 

Samme skole må gerne indsende flere ansøgninger på forskellige projekter. Alle ansøgere får svar mandag den 15. maj 2017. SILVAN Fonden kan ikke garantere, at alle ansøgere vil få tildelt økonomisk støtte.

Ved spørgsmål, send en mail til: SILVANFonden@SILVAN.dk


Hent printvenlig version