Reklamation

Hvis der foreligger en berettiget og rettidig reklamation angående en vare købt i SILVAN Webshop, foretager SILVAN Webshop ét af følgende punkter, dog under hensyntagen til den til enhver tid gældende, ufravigelige danske købelovgivning: 
  • bytter varen
  • får varen repareret/udbedret, 
  • tilbagebetaler købesummen. 

Kunden kan reklamere over en vare købt i SILVAN Webshop ved at kontakte SILVAN Webshop på tlf.: 8252 8252 eller ved at sende en mail på [email protected], sammen med en udskrift af kvitteringen og/eller fakturaen og en beskrivelse af reklamationen. 

Nedenstående standardfortrydelsesformular kan også bruges:

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato
(*) Det ikke relevante udstreges

 

Alternativt ved at medbringe varen samt kvittering og/eller faktura i et af SILVANs byggemarkeder. Reklamation skal ske i henhold til reglerne herom i købeloven. Reklamation skal således ske indenfor rimelig tid efter, at manglen er opdaget, dog senest to år efter købsdatoen, med mindre andet fremgår af loven. Reklamerer du inden for to måneder efter at du har opdaget fejl eller mangel, vil det altid være rettidigt. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med returneringen til SILVAN Webshop. Hvis reklamationen er berettiget og rettidig, refunderer SILVAN Webshop den af kunden betalte returporto/-fragt, jævnfør nedenfor angående købesummen. SILVAN Webshop skal betale portoen/fragten i forbindelse med fremsendelsen af en ombyttet eller repareret/udbedret vare til kunden. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med SILVAN Webshops returnering af varen til kunden, hvis kundens reklamation ikke var berettiget eller rettidig. 

Hvis købesummen skal tilbagebetales til kunden, sker dette kontant, hvis kunden returnerer varen i et af SILVANs byggemarkeder. Hvis kunden sender varen retur til SILVAN Webshop, overføres købesummen til den kreditkort-konto, hvorfra der er sket betaling.