Batterier

Filter
 Produkter
Liste
Galleri

Batterier til mange formål

Batterier bruges til mange forskellige slags elektronik, legetøj, betjeninger og alarmer. Derfor er batterier ofte uundværlige i hjemmet, selvom vi sjældent tænker over deres funktion. Der findes mange forskellige batterier – knapbatterier, engangsbatterier og genopladelige batterier – i mange forskellige størrelser. De fleste engangsbatterier har en levetid på op til flere år. Genopladelige batterier kan oplades mange gange. Derfor har de også en meget lang levetid, sammenlignet med engangsbatterier. Eksempelvis kan et par AAA batterier oplades op til 1000 gange. Når de genopladelige batterier er opladt, genfinder de deres fulde kapacitet. Det gør, at du ikke behøver at købe nye batterier når de er flade, ligesom det også er godt for miljøet, at genbruge batterier flere gange.

Du kan bruge genopladelige batterier på samme måde som engangsbatterier. Hvilken størrelse batterier du skal bruge, afhænger af den enhed, de skal bruges i. Ofte er det beskrevet, hvilken størrelse batterier du skal bruge. Det er også altid anvist, hvilken vej dine batterier skal vende. Hvis de vender forkert, virker de nemlig ikke. Hvilken vej de skal vende, er altid angivet med en plus og en minus side, eller ende, af batteriet. Levetiden på batterier har ikke betydning for deres virke, når de først er tilsluttet. Batterier med en lang levetid er derfor ikke stærkere end batterier med kort levetid. Levetiden indikerer blot, hvor længe de holder, før de skal skiftes ud eller oplades. Det kan dog være forskelligt, hvor meget batteri dine ting bruger. Eksempelvis kan legetøj, der bruges meget, hurtigere løbe tør for batteri, sammenlignet med eksempelvis fjernbetjeningen.

Bortskaffelse af batterier

Hvis du har genopladelige batterier, behøver du ikke bekymre dig om bortskaffelse, når de er gået død. De skal blot oplades, da de så genvinder deres fulde kapacitet på ny. Uanset om du skal bortskaffe engangsbatterier eller genopladelige batterier, skal de altid afleveres i en genbrugsbeholder beregnet til batterier. Batterier er nemlig værdifulde, da de indeholder stoffer som nikkel, cadium og bly. Det er ressourcer, der genbruges, når de afleveres til genbrug. Desuden er det også stoffer, der er skadelige for miljøet, hvis de smides i skraldespanden og forbrændes. Gamle batterier, og særligt gamle knapbatterier, kan også indeholde kviksølv. Det udløser farlige gasser og forurening når de brændes, som kommer ud i vores luft. Derfor skal de altid afleveres til genbrug.

Genopladelige batterier er bedre for miljøet, da de kan bruges mange gange, før de havner som affald, der skal genbrugs. Det er også godt for din økonomi, da du på den måde kan spare penge på at købe batterier. Genopladelige batterier forbliver desuden opladt med op til 80 %, selv efter der er gået år, uden at de har været i brug. Vil du bortskaffe dine genopladelige batterier, skal de også til genbrug. Mange steder kan man også aflevere batterier på skoler, ved batteribokse over skraldespande, og andre batteribokse, opstillet rundt omkring i kommunen.