Fiberdug

Filter
 Produkter
Liste
Galleri

Bekæmp ukrudtet med en fiberdug

En fiberdug er direkte fantastisk, når du skal bekæmpe ukrudt i haven. En fiberdug, også kaldet en ukrudtsdug, kan benyttes på både bar jord, til beskyttelsen af nytteplanter og som bekæmpelse mod ukrudt.

Mange ønsker både en flot og funktionel have og ukrudt er desværre med til at ødelægge dette. Mælkebøtter, padderokker og skvalderkål er blot nogle af de ukrudtstyper, der ødelægger haven og kan forskyde fliserne på terrassen og i indkørslen. En ukrudtsdug er enhver haveejers bedste redskab til den ellers kedelige opgave med at fjerne ukrudtet.

UV-beskyttet og termobehandlet fiberdug

Når du skal vælge en fiberdug, er det vigtigt, at fiberdugen er UV-beskyttet. Selvom fiberdugen bliver tildækket med skærver, flis eller lignende vil der altid komme huller i belægningen, hvor dugen får sol. Det er derfor vigtigt, at fiberdugen er blevet termisk behandlet – dugen vil fremstå glat og ligeledes være den mest effektive dugtype mod ukrudt.

I og med at fiberdugen er blevet termobehandlet vil den kunne stå stærkere imod ukrudtet. Ukrudt, som fx padderokker og kvikgræs, har spidse spirer, der vil kunne vokse igennem fiberdugen, hvis den ikke er tæt og stærk nok.
Hvis du vil dække fiberdugen med flis eller bark, er det en god idé at sprede kvælstofgødning ud over området. Hvis planterne mangler kvælstof, vil det kunne ses på plantetoppene, der fremstår blege og gule.

Du kan dække fiberdugen med flere forskellige ting, såsom bark, flis og småsten. Fiberdugen er i sig selv tæt nok til at bekæmpe ukrudtet, så bark, flis og småsten fungerer blot som pynt. Laget behøver ikke at være tykt, men det skal blot dække dugen.
Husk dog at bark er meget let, når det er tørt. Sørg derfor at der er kant på bedet, så fiberdugen ikke blæser væk. Derudover kan du med rette undgå flis af egetræ, da egetræets garvesyre er skadelig for planterne.

Ukrudtsdugen specielle konstruktion betyder, at næringsstofferne fra luft, vand og gødning kan trænge igennem alt imens ukrudtsdugens tæthed forhindrer ukrudtet i at optage næring fra solen.