Havehegn & havelåger

Alle Havehegn & havelåger Produkter
Kategorier
Filter
 Produkter
Liste
Galleri

Vælg det rigtige materiale

Et hegn, med eller uden låge, kan have mange funktioner i haven. Det kan både være med til at skabe læ, tryghed og stemning. Det kan også sørge for, at husdyrene bliver hvor de skal og ikke kommer på uanmeldt besøg hos naboen. I Silvan har vi alt det, du behøver for at komme godt i mål med dit haveprojekt. Du finder både systemhegn til den skræddersyede løsning, et utal af klassiske hegnsfag i træ, pileflet, trådhegn i forskellige typer og stolper og pæle til montering. Derudover finder du naturligvis også alt det tilbehør, du har brug for som havelåger, beslag, stolpehatte, stolpespyd, bindetråd og meget mere. Så uanset, hvilken slags afskærmning du har brug for i haven, finder du materialerne til det her.

Du kan få hegn og havelåger i flere forskellige materialer. Hvilket du vælger, kommer som oftest an på, hvor meget vedligehold du ønsker. Det mest klassiske valg af materiale er træ. I Silvan kan du både få almindeligt trykimprægneret træ i den grønlige farve, og også brunimprægneret træ. Begge dele kan holde i mange år uden nogen efterbehandling. Men hvis du gerne vil beholde den oprindelige farve, kan du med fordel give hegnsfagene noget transparent træbeskyttelse. Du kan også få malede varianter i både sort og hvid. Disse kræver naturligt løbende vedligehold, efterhånden som malingen slides af vind og vejr.

Et alternativ til det klassiske træ, er komposit. Komposit er et oplagt valg, hvis du gerne vil undgå vedligehold. Det kræver nemlig hverken træbeskyttelse eller anden behandling. Du har også rig mulighed for at få præcis den løsning du har lyst til, hvis du f.eks. vælger et systemhegn i komposit. Ud over de traditionelle løsninger, finder du også trådhegn, pileflet, bedkanter, stolper, pæle, hegnsbeslag, stolpehatte og andet tilbehør her på siden. Du kan med andre ord finde alt du skal bruge, for at få succes med dit gør-det-selv projekt.

Byd gæsterne velkommen ved havelågen

En havelåge har mere end bare én funktion. Ud over den naturligt praktiske funktion, med at give adgang igennem en afskærmning, har den også en mere æstetisk funktion. Havelågen er nemlig typisk det første både dine gæster og forbipasserende møder. Det er derfor en god idé at overveje, hvilket indtryk du vil gøre og hvordan lågen passer til resten af din bolig. I Silvan kan du få mange forskellige låger, både i farve, stil og materialer. Du finder nemlig både klassiske havelåger i træ, og også låger i komposit og aluminium. Der er altså rig mulighed for at finde den helt rette til dit hjem.

Det er også en god idé at overveje størrelsen på din havelåge. Du kan nemlig både få enkelt- og dobbeltlåger. En dobbeltlåge er det rigtige valg, hvis den f.eks. skal stå ved en indkørsel, hvor enten trailer eller biler skal kunne komme ud igennem. I mange tilfælde kan du også få både en enkelt- og dobbeltlåge i samme stil, hvis du har brug for begge dele. Vores udvalg af havelåger passer naturligvis sammen med vores hegnsfag. På den måde kan du få en komplet løsning med både hegn og låge til din have.

Sådan sætter du havehegn op

Når du har valgt elementerne til din nye afskærmning, er næste opgave at sætte dem op. I det følgende får du en introduktion til, hvordan du sætter et hegn med stolper op. Inden du går i gang, er det vigtigt, at du har de rigtige redskaber klar. Et essentielt værktøj er et pælebor. Du kan enten bruge et manuelt pælebor, til små opgaver, eller du kan leje et motordrevet pælebor i Silvan, der gør arbejdet både lettere og hurtigere. Derudover får du brug for tommestok, vaterpas, vinkel, sav, blyant, murersnor, hammer, skruemaskine og en spade.

  1. Montering af første stolpe: Find den rette placering til den første stolpe. Bor eller grav herefter hullet ca. 90 ned i jorden for at opnå en frostfri dybde. For ekstra styrke og stabilitet kan du vælge at støbe rundt om stolpen med stolpebeton. Hvis du vælger ikke at støbe, skal jorden blot stampes rigtig godt rundt om stolpen. Sørg hele tiden for at sikre, at stolpen står i vater, imens du fylder jord i og stamper omkring den.
  2. Montering af øvrige stolper: For at montere næste stolpe, sætter du et søm i den monterede stolpe, ca. 5 cm over jorden. Fra sømmet trækker du en snor i retning af placeringen på den næste stolpe – brug evt. et snorevaterpas for at sikre, at snoren er lige. Mål herefter bredden på selve hegnsfaget, inkl. beslag, for at få afstanden imellem stolperne og monter herefter stolpen efter samme princip som den første. Du kan med fordel lave en afstandspind, som du kan bruge til monteringen af resten af stolperne.
  3. Montering af hegnsfag: Mål først 25 cm fra top og bund på faget – her placerer du beslagene. Monter herefter hegnsfaget på stolperne. Sørg hele tiden for at holde faget i vater, og hold gerne lidt afstand både til toppen af stolpen og ned til jorden. Gør det samme ved de resterende fag, indtil du har en fuldt monteret afskærmning. Hvis toppen af stolperne er skåret lige over, er det en god idé at beskytte stolpen med en stolpehat.

Husk hegnsloven og bevar naboskabet

Hvis der er noget naboer kan blive uvenner over, er det placeringen og højden på hegn og andre afskærmninger. Hvor det oftest går galt, er når det drejer sig om afskærmning i eller nær skellet. Så hvis du gerne vil bygge en ny afskærmning, eller anlægge en hæk tæt op mod skel, er det en rigtig god idé at involvere din nabo først. Det er også en god idé at gøre dig bekendt med hegnsloven, så du er opmærksom på, hvad du må og ikke må. På den måde har du gode chancer for at få præcis den afskærmning du ønsker, og samtidigt bevare det gode naboskab.

Hvad er hegnsloven?

Hegnsloven er med til at regulere hegnsforholdet mellem både private og offentlige grundejere. Loven gælder for det man kalder nabohegn, altså afskærmninger mod veje og stier, og imellem grunde, hvor der er fælles ejendomsskel. Reglerne for loven bliver umiddelbart kun håndhævet, hvis grundejerne ikke kan blive enige om, hvordan en fællesafskærmning skal opbygges. Som udgangspunkt kan grundejerne nemlig selv bestemme, hvilken løsning de vil have. Man skal dog være opmærksom på, at særlige bestemmelser i f.eks. lokalplanen, vejlovgivningen og lignende, går forud får både grundejernes aftale og hegnslovens regler.

Regler for fælleshegn i skel

Et fælleshegn er en afskærmning, der står lige i skellinjen. Det kan både være i form af bl.a. en hæk, mur, et plankeværk eller lignende. Hvis der skal bygges eller plantes nyt, skal det passe ind i omgivelserne og adskille de to grunde tydeligt. Som udgangspunkt skal højden være 1,8-2 meter, men du og din nabo må gerne selv aftale en passende højde. Kan I dog ikke blive enige, kan et hegnsyn fastsætte højden. Selve udgifterne og vedligeholdet af en sådan afskærmning bliver typisk delt ligeligt. Hvis du ønsker at lave ændringer på en fællesafskærmning, kræver det, at naboen er enig i ændringerne.

Regler for eget hegn

Eget hegn er kendetegnet ved, at det står langs skellet og ikke mere end 1,75 meter derfra. Det må have en maksimal højde på 1,8 meter, plus den afstand, der er til skellet. Det vil sige, hvis afskærmningen står 0,6 meter fra skel, må den være 2,4 meter i højden. Hvis du vælger at lave dit eget hegn langs skellet, skal du sørge for, at det ikke forhindrer adgang til vedligehold af et evt. fælleshegn. Hvis du vælger at fjerne afskærmningen, skal din nabo varsles en måned i forvejen. Det gælder også, hvis du vil bygge eller ændre afskærmningen på et sted, hvor der ikke i forvejen er et fælleshegn.

Regler for indre hegn

Et indre hegn, eller afskærmning, er kendetegnet ved ikke at følge skellinjen – eller ved at stå mere end 1,75 meter derfra. En sådan afskærmning er ikke omfattet af hegnsloven og der gælder derfor ingen regler herfor. Det vil typisk være et hegn du sætter op rundt ved terrassen eller lignende. Her har du altså fuld frihed til selv at vælge både højden og materialerne til afskærmningen.