Koralrude "Boronia"

OBS!

{{ detail.states.currentVariant.CampaignSplatterText }}
{{ detail.states.currentVariant.CampaignDiscount }}

Koralrude "Boronia"

OBS!

Koralrude, Boronia crenulata. 17 cm, højde 30-35 cm.
{{ detail.states.currentVariant.CampaignDescription }}
{{ detail.states.currentVariant.CampaignDurationText }}