Pejsebrænde

Filter
 Produkter
Liste
Galleri

Skal du vælge lufttørret eller ovntørret pejsebrænde?

Det træ, som du kan bestille i eksempelvis et brændetårn, er velegnet til både bålfade, havepejse og brændeovne. I Silvan finder du både lufttørret- og ovntørret brænde. Ovntørret brænde er klar til brug, når du køber det. Det kan være en fordel, hvis du ikke har mulighed for at tørre træet derhjemme inden brug. Det kan dog være en god idé at tage lidt brænde indendørs én dag før, du skal bruge det. På den måde forsvinder eventuelt overfladefugt, som træet kan optage i luften, udenfor. Herunder kan du f.eks. opbevare dit ovntørret brænde inden for i en brændekurv.

Vælger du lufttørret brænde, skal træet tørre 2-4 måneder inden brug. Det tørre dog hurtigere, hvis du opbevarer træet i et varmt rum med god ventilation. Årsagen til den ekstra tørretid skyldes, at træet ikke er blevet ovntørret, inden du køber brændet. Denne ressource er blevet sparet, hvilket kommer miljøet til gode. Du skal dog være opmærksom på, at træet ikke må være for fugtigt, inden du afbrænder det. Dette kan nemlig resultere i en uren forbrænding, der kan udlede sur røg, løbesod i skorstenen, sundhedsskadelige partikler og et dårligt varmeudbytte. Vi anbefaler derfor, at du bestiller dit lufttørret brændetårn i god tid, så det kan nå at tørre tilstrækkeligt

Tørretid: Sådan laver du en fugtmåling på dit brænde

Tørretiden på træ afhænger af, hvilken form for træsort, der er tale om. I Silvan finder du brændetårne af træsorterne; bøg, birk, eg og ask samt blandet træsorter. Herunder tørrer fyrretræ langt hurtigere end løvtræ. Det betyder også at tungere træ, som eg, bøg og ask skal tørre længere tid end lettere træ som fyr, gran og lærk. Du kan med fordel undersøge, om træet er ordentligt tørt, inden du putter det i brændeovnen. Det må ikke være for fugtigt, og vi anbefaler derfor, at træet har en fugtighed, der ligger mellem 18-20 %. Du kan måle træets fugtighed med en fugtmåler til træ .

Hvilken træsort af brændetårne har højest brændværdi?

Du kan som udgangspunkt bruge alle typer af træsorter i din brændeovn. Det er dog vigtigt, at brændet har en høj brændværdi, da dette er afgørende for, hvor meget varme træet afgiver, når det bliver afbrændt. Der er flere faktorer, som har indvirkning på træets brændværdi. Herunder har vandindholdet stor betydning for brændværdien, hvorfor brændet ikke må indeholde mere end 18 % vand. En anden væsentlig faktor er træsorten, som brændetårnet er lavet af. Jo tungere træsort du vælger, des højere er træets brændværdi pr. m3. Hvis du altså antager, at træets fugtighedsprocent er den samme.

Du får derfor en højere brændværdi ved en rummeter bøgetræ, end du gør ved den samme mængde fyrretræ, da fyrretræ er én lettere træsort end bøg. Det betyder, at du oftere skal lægge brænde i brændeovnen, hvis du brænder med lettere træsorter. Der er dog både fordele og ulemper ved de forskellige trætyper. De lettere træsorter er nemmere at optænde, men de brænder hurtigere, og du skal derfor påfylde brænde oftere. Derimod er de tunge træsorter svære at optænde, da træet frigiver ”gasarter”, som skal antændes langsommere end lettere træsorter. Til gengæld er brændværdien højere, og brændet vil kunne holde længere tid i pejsen samt afgive varme over længere tid.

Massefylden (kg/m3) på forskellige træsorter

Skemaet tager udgangspunkt i 100 procent træ, der har et vandindhold på 18 %. Se mere nedenfor

  • Bøg - 710
  • Eg - 700
  • Ask - 700
  • Ahorn - 660
  • Birk - 620
  • Bjergfyr - 600
  • Skovfyr - 520
  • Lærk - 520
  • Gran - 450

Sådan opbevarer du dit pejsebrænde

Du kan sikre den højeste mulige brændværdi ved at sørge for, at brændet ligger et tørt sted. Der skal ligeledes være rigeligt med udluftning, som i et brændeskur, hvor der er ventilation fra alle sider. Du kan også opbevare træet under et halvtag, men du skal sikre dig, at træet står på et underlag, så det ikke har kontakt med jorden. Du kan med fordel stille træet ovenpå europapaller eller strøer. Der skal altså være luftcirkulation hele vejen rundt om brændet, og det må ikke kunne optage fugt fra jorden. Derudover kan du stable brændet med barken opad, så eventuelt fugt og regn kan glide af brændet. Du skal lægge træet, så de afskåret endeflader vender opad, da det er her den største fordampning sker.

Hvis du tørre brænde udendørs, er det vigtigt, at du holder planter, ukrudt og græs mm væk fra brændestablen. Planter kan nemlig tilføre fugt til træet, og det forlænger dets tørretid. Brænde skal som udgangspunkt tørre et halvt års tid, men det afhænger af, hvor tørt og god en ventilation, der er omkring træet. Herunder vil opbevaring af træet i din garage eller carport kræve en længere tørretid, da ventilationen og lyset er dårligt. Du må dog aldrig opbevare vådt pejsebrænde indenfor. Det kan virke praktisk, da brændet tørrer hurtigere, men vådt brænde afgiver fugt, når det tørrer. Og denne fugt søger ud i rummet, hvilket kan føre til skimmelsvamp og et dårligt indeklima. Du kan derfor med fordel bygge eller anskaffe dig et brændeskur, som kan stå udenfor og give en optimal opbevaring af dit brænde.

Få leveret dit brændetårn hjem til dig

I Silvan finder du et stort udvalg af både lufttørret- og ovntørret brændetårne, som du har få leveret direkte hjem til dig. Vores brændetårne er kløvet træ i en passende størrelse - 20-30 cm. Brændetårnet bliver leveret af vores samarbejdspartner, KV Energi. De leverer træet på en palle til kantstenen på den ønskede adresse. Du har således mulighed for at flytte brændetårnet, efterfølgende. Vi anbefaler i den forbindelse, at du opbevarer træet et tørt sted med god ventilation uden fugt. Træet kan nemlig opsuge fugt, hvis det står for fugtigt, hvilket giver en dårligere brændværdi. Du kan få mere information omkring levering af brændetårne i din lokale Silvan.

Hvis du ikke ønsker at fyrer med pejsebrænde, kan du alternativt tænde op med træbriketter eller træpiller. Træbriketter er lavet af hårdt sammenpresset træspåner og savsmuld, eller ovntørret brænde. De har en god størrelse og er nemme at håndtere, samt de har en høj brændværdi. Du kan også tilsvarende anvende træpiller, der ligeledes har en høj brændværdi samt efterlader minimal aske. Du kan få begge dele fragtet hjem til dig på en palle. Træbriketterne kommer på en palle med 96 styk á 19 kg, og træpillerne kommer på en palle med 60 styk á 15 kg.