Træpiller

Filter
 Produkter
Liste
Galleri

Hvad er træpiller?

Træpiller består af sammenpresset træ, hvor forskellige typer og størrelser af træ bliver komprimeret i en maskine til træpiller. Der bruges blandt andet trærester fra savværk og møbler til at lave træpiller. Det kan være savsmuld, afskrællet træstumper og stykker fra træproduktionen, som bliver anvendt. Der bliver dog også nogle steder anvendt hele træstammer til fremstillingen. Der bliver oftest anvendt træsorter som gran, fyr og bøg i produktionen. Men der kan sagtens blive anvendt andre former for træ. Der bliver dog ikke brugt kunstige tilsætningsstoffer til at binde træet sammen. Det betyder med andre ord, at der udelukkende bliver brugt 100 % biologiske materialer i selve fremstillingen.

Træpiller en rigtig god energikilde, da fugten er blevet reduceret til under 10 % sammenlignet med almindeligt træ, som ligger langt højere (op mod 50 %). De små piller brænder altså langt mere effektivt end andre typer af træ. Træpiller er derfor et godt valg som brændsel, hvis du vil have en stabil og effektiv opvarmning til hele hjemmet. Træpiller kan både bruges i ovne, som opvarmer hele hjemmet, og til brændeovne i enkelte rum. De har dermed en stor fleksibilitet, og du behøver ikke at bruge tid på at skulle tænde brændet op, som du skal med pejsebrænde.

Hvilken størrelse træpiller skal du vælge?

I Danmark anvendes to størrelser af træpiller; 6 mm og 8 mm. Disse to størrelser kan bruges i næsten alle ovne og fyr. Om du vælger den ene eller anden størrelser har ingen indflydelse på brændværdien, men de to størrelser har forskellige vægtfylder. Du skal således være opmærksom på, at nogle stokerfyr skal justeres, hver gang brændslet skifter vægtfylde. Der er nemlig en tendens til at træpiller på 6 mm har en højere vægtfylde end træpiller på 8 mm, men det kan variere fra producent til producent. Du kan således både anvende 6 mm og 8 mm træpiller i dit stokerfyr. I træpilleovne skal du som regel bruge 6 mm træpiller, da 8 mm piller bliver for store til ovnes snegl.

Tidligere brugte man de store træpiller (8 mm) til fyr med silo, stokerfyr eller andre store anlæg. Mens man brugt de mindre træpiller (6 mm) til træpilleovne. Denne opfattelse har dog ændret sig, da 6 mm træpiller har vist sig at være overlegne på flere parametre. Nogle mener endda, at de mindre piller giver et bedre resultat end de større træpiller. Og det gælder også, når du anvender de mindre træpiller i større anlæg. Nogle af fordelene ved de 6 mm træpiller er, at de kan bruges i alle ovne og fyr, de brænder bedre, samt de har en langt bedre udnyttelse af deres overflade. Derudover behøver du ikke gå på kompromis med brændværdien, samt de mindre træpiller er også billigere og mere skånsom for dit fyr.

Hvor mange træpiller skal du bruge om året?

Mængden af træpiller, du skal bruge om året, afhænger af flere faktorer. Det afhænger bl.a. af størrelsen på dit hus, hvilken temperatur du foretrækker, samt hvilken virkningsgrad dit pillefyr har. Herunder er træpiller en god opvarmningsform, da de har et lavt vandindhold, som ligger under 10 %. De har ligeledes et askeindhold på under 0.5 %. Det betyder med andre ord, at træpillerne giver en høj forbrændingstemperatur, samt de afbrænder de fleste stoffer, hvorfor de ikke giver mange restaffaldsstoffer. Den høje og rene forbrænding kombineret med det lave askeindhold giver meget lidt sod og slagger. Dette er blandt andet nogle af grundene til, at de er så populær som brændsel.

Det kan være svært at omregne, hvor stort et træpilleforbrug, du har om året. Men du kan som tommelfingerregel tage udgangspunkt i, at ét kilo træpiller indeholder omkring 5 kWh, hvilket svarer til én halv liter fyringsolie, hvis du opvarmer med oliefyr. Kender du dit årlige olieforbrug, skal du gange det med to for at finde dit årlige forbrug af træpiller. Bruger du derimod elvarme, skal du kende dit elforbrug, og så dividerer det med 5000 for at finde dit forbrug af træpiller i tons. Herunder skal du dog huske at fratrække det elforbrug, som du ikke bruger til opvarmning. Anvender du ikke nogen af overstående opvarmningsformer, kan du som hovedregel regne med, at en almindelig familie med et hus på 150 m2 bruger ca. 5 ton træpiller om året - svarende til ca. 9 kubikmeter træpiller.

Hvor mange sække træpiller er der på en palle?

Det kan være meget forskelligt, hvor mange poser træpiller, der er på en palle. I Silvan kan du købe paller med 60 poser træpiller á 15 kg - svarerende til en samlede vægt på 900 kg træpiller. Du kan herunder vælge, hvorvidt du ønsker at få leveret paller med 6 mm eller 8 mm træpiller. Du kan få begge størrelser leveret hjem til dig. Uanset om du bestiller den ene eller anden størrelse, har de den samme brændværdi på hele 4.280 kcal og et askesmeltepunkt på 1.440 grader. Har du ikke behov for at få leveret så store mængder af træpiller, kan du også købe dem i enkelt poser.

Du skal være opmærksom på, når du får leveret træpiller, at chaufføren kun leverer pallen til din kantsten på den ønskede adresse. Derudover er der nogle betingelser, som du skal overholde, for det er muligt for chaufføren at levere din ordre. Der skal bl.a. være kørefast underlag, der hvor pallen skal leveres såsom beton eller asfalt. Det er en nødvendighed, for at chaufførens palleløfter kan læsse pallen af. Endvidere skal tilkørselsvejen være fri for nedhængende træer. Der skal være en frihøjde på minimum fire meter og tre meter i bredden. Men det skal siges, at det er chaufføren der vurderer, hvorvidt det er muligt at levere din ordre. Vil du høre omkring dine muligheder for at få leveret, er du velkommen til at kontakte din lokale Silvan.