Aalborg Portland

Aalborg Portland er en dansk virksomhed, der producerer cement til hele verden. Cement er blevet et almindeligt element i byggeri overalt. Det kan i hvert fald være svært for mange at forstille sig en verden og et byggeri uden. Aalborg Portland leverer produkter i højeste kvalitet, hvor der ikke bliver gået på kompromis med slutresultatet. Produkterne kan anvendes til enhver beton- eller mureropgave. De er derfor, hvad der kaldes for allround produkter, hvor egenskaberne varierer. Det gør deres produkter yderst velegnede til mange forskellige typer af opgaver. Du kan læse mere om virksomheden, og hvad de står for, herunder.

Find den rette mængde cement du skal bruge i Aalborg Portlands beregner.
Filter
 Produkter
Liste
Galleri

Historien om Aalborg Portland

Virksomheden blev grundlagt af Hans Holm, Frederik Læssøe Smidth, Poul Larsen og Alexander Foss i 1889. Det hele startede på Rørdal herregård, som ligger øst for Aalborg. Fabrikken var allerede fra start stor og moderne, og placeringen ved Limfjorden gjorde adgang til transport helt optimal – både over sø og land. Selvom placeringen ved Limfjorden havde stor del i virksomhedens succes, skyldes den dog langt hen ad vejen også virksomhedens medarbejdere. De medarbejdere, der i mange år har været med til at udvikle og forbedre både virksomhed og produkter. De har en stor andel i skabelsen af Aalborg Portland, som vi kender det i dag. 

Virksomheden blev en del af Cementir Gruppen i 2004, hvilket er en international producent og leverandør af cement og beton. Deres hovedkontor er placeret i Rom, hvor det italienske ejerskab skabte nogle nye internationale perspektiver. Dette var med til at skabe ny dynamik og har været med til at udvikle virksomheden og medarbejderne. Aalborg Portland er nu en global virksomhed med fabrikker i Danmark, Belgien, Egypten, Malaysia, Kina, Tyrkiet og USA. De har derudover fået selvstændige forretningsområder for færdigbeton, tilslagsmaterialer og genanvendelse af affald.

Kan cement gøres bæredygtigt?

At gøre cementproduktionen mere bæredygtig er en vedvarende proces. Aalborg Portland ønsker at skabe større bæredygtighed med fokus på den samfundsøkonomiske bæredygtighed. En stor del af deres fokus ligger på at bidrage til FNs verdensmål. Det gør de ved hjælp af en helhedsorienteret indsats, hvor bæredygtighed er integreret i virksomhedens strategi. Herunder vil du kunne læse de mål der optimeres mod:

  • Kvalitetsuddannelse: Virksomheden går meget op i et velfærdssamfund med en veluddannet arbejdsstyrke. De investerer derfor både i graduates, elever, lærlinge og allerede erfarne medarbejdere. I 2018 havde de mere end 15 lærlinge og elever ansat. Derudover havde de 6 graduates. Foruden dette, efteruddanner de også deres medarbejdere. De forsøger på den måde at skabe arbejdspladser til alle aldre og kompetencer
  • Rent vand og sanitet: Der indgår vand i de forskellige fremstillingsprocesser af cement, samt i kølingen af produktionsanlæg. De forsøger derfor at recirkulerer deres procesvand, samt at indsamle regnvand til genanvendelse. I 2018 genanvendte Aalborg Portland 400.000 m3 procesvand og 30.000 m3 regnvand
  • Bæredygtig energi: Varmen fra Aalborg Portlands ovne udnyttes til fjernvarme, og i 2018 har de leveret varme, der svarer til 20.000 husstandes forbrug. Derudover vil fjernkøling af Aalborgs nye supersygehus ske ved hjælp af det kolde vand fra kridtsøen
  • Anstændige jobs og økonomisk vækst: Virksomheden har fokus på at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser, og i 2018 skabte de en værditilvækst på 778 mio. kr. Heraf gik 241 mio. kr. til samfundet i form af skatter mv., og 180 mio. kr. gik til løn og pension til medarbejderne
  • Industri, innovation og infrastruktur: Virksomheden forsøger her at fremstille CO2-venlige produkter, der kræver et lavere energiforbrug ved produktion. I den forbindelse sigter de bl.a. efter at producere varer med lang levetid
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund: Virksomheden er tæt knyttet til deres lokalområde i Aalborg. De er derfor aktive sponsorer for både zoologisk have, håndbold og meget mere. De er på den måde med til at holde liv i lokalområdet og bidrage med liv, aktivitet og glæde
  • Ansvarligt forbrug og produktion: Her forsøger Aalborg Portland at spare på naturlige råstoffer og minimere brugen af fossile brændsler. Derfor bliver restprodukter fra andre virksomheder brugt i cementproduktionen, i stedet for naturlige råstoffer. I 2018 gjorde de brug af 488.000 tons restprodukter, der kom fra andre virksomheder
  • Klimaindsats: Virksomheden har fokus på klimaet, hvor de reducerer forbruget af energi. De har indført mineraliseret drift, så deres ovnproces ikke kræver lige så meget brændsel – og derfor udleder mindre CO2. De har derudover erstattet 30% af brændselsforbruget med andre, alternative brændsler
  • Livet på landet: Aalborg Portland har stor fokus på, at deres råstofgrave bliver anvendt bedst muligt efter brug. Efterhånden som indvindingen af Rørdal Kridtgrav færdiggøres, omdannes den derfor til naturskønne områder, rige på flora og fauna

Produktudvikling på højt plan

Aalborg Portland forsøger hele tiden at udvikle deres produkter, så du får de bedste forudsætninger. De ønsker at skabe produkter med høj styrke og holdbarhed, samt nedbringe CO2-udledningen. De har erstattet en del af cementen med nye materialer baseret på naturlige råmaterialer eller restprodukter.

Deres ovne kører på døgndrift, hvor brændsel og el bliver en naturlig del af det bæredygtige kredsløb. De har derfor omstillet overskudsvarmen til fjernvarme. Aalborg Portland er faktisk en af Danmarks største genanvendelsescentre. Derudover er et af deres mål er at skabe en vindmøllepark, der kan levere ca. 40% af den el, der kræves til cementproduktionen.

Hvad kan du forvente af Aalborg Portland?

Du kan forvente, at deres produkter er af højeste kvalitet, hvor ensartethed er i fokus. De leverer altid hvad de har lovet, til den aftalte tid. Du kan få teknisk rådgivning og service hele vejen igennem. Dette uanset, om du er en stor eller lille virksomhed, nybegynder eller murer. Aalborg Portland tilstræber at gøre en forskel for alle – også miljøet.