Montering af lampestikprop

I denne guide kan du se og læse om, hvordan du monterer en lampestikprop, hvis din lampe skal monteres i en lampestikkontakt.

Materialer

Du skal bruge følgende materialer for at montere en lampestikprop:

  • Lampestikprop
  • Lampestikkontakt
  • Skruetrækkere
  • Afisoleringstang
  • Skævbider

1. Skru hætten af stikproppen

Start med at skrue hætten af stikproppen.

 

2. Før ledningen igennem hætten

Herefter skal du føre ledningen igennem hætten.

 

3. Fjern 3-5 cm af den ydre isolering

Med afisoleringstangen fjerner du 3-5 cm af den ydre isolering på ledningen.

 

4. Afisoler kobberenderne og sno dem

Nu skal du afisolere kobberender og efterfølgende sno dem.

 

5. Afkort kobberenderne til 6 mm

Efterfølgende skal du afkorte kobberenderne til 6 mm med skævbideren.

 

6. Fjern aflastningsbøjlen

Fjern lampestikproppens aflastningsbøjle.

 

7. Skru kobberender fast

Skru kobberenderne fast. Det er vigtigt, at alle kobberenderne skrues fast. Brun ledning skal i fase (L/P), og blå ledning skal i nul (N).

 

8. Oversigt over de forskellige dele

Her kan du se en oversigt over de forskellige dele i en lampestikprop.

 

9. Sæt aflastningsbøjlen på og stram til

For at ledningen kan sidde godt fast, skal du sætte aflastningsbøjlen på og stramme den godt til.

 

10. Hætten monteres og skrues fast

Til sidst skal du montere hætten og skrue den fast.

 

11. Hæng lampen op

Hæng lampen op ved at dreje forsigtigt til højre.