Trin-for-trin-guide: Sådan plejer du vandet i din pool

Få klart og lækkert vand i poolen med vandpleje 

På en varm og solrig sommerdag er der ikke noget bedre end at få en kold dukkert i en pool i haven. Men hvis du opdager, at vandet i poolen er ildelugtende og uklart, er det knap så tiltrækkende at bade i vandet. Derfor er det vigtigt, at du jævnligt undersøger vandets tilstand, så du er fri for at bade i bakteriefyldt og beskidt vand. Herefter kan du tilføje de nødvendige produkter til vandpleje, så vandet bliver klar til brug. I denne guide får du en vejledning til, hvordan du kan pleje dit vand i poolen i 3 trin.

Hold øje med pH-værdi, klorniveau og alger

Silvan har et stort udvalg af vandplejeprodukter – både i forhold til at teste og pleje vandet. Grundlæggende er der 3 områder, som du skal være opmærksom på, hvis du vil kende poolvandets tilstand:

  • pH-værdi: Det vigtigste at holde øje med i vandpleje er pH-værdien. pH-værdien skal være et sted mellem 7,0 - 7,6 – og helst så tæt på 7,0 som muligt.
  • Klorniveau: Klor skal tilsættes i vandet, så der ikke kan dannes bakterier. Klorværdien skal være mellem 1,0 - 3,0 mg/l, da der ikke kan dannes bakterier i vandet med denne klormængde. Et for lavt klorniveau giver risiko for bakterievækst, mens for højt klorniveau kan give gener som klorlugt og udtørring af huden.
  • Alger og uklart vand: Du skal også sørge for generel vedligeholdelse af poolvandet. Det skal du for at bekæmpe alger og uklart vand. Det kan du bekæmpe med særlige plejeprodukter og filtre.

3 trin til det perfekte vand i en pool

Der er 3 grundlæggende trin til at få behageligt, klart og bakteriefrit vand i poolen:

1. trin: pH-regulering

Udgangspunktet for vandpleje er at undersøge og regulere pH-værdien i poolvandet. Her kan du bruge særlige teststrips til at undersøge pH-værdien, som vi forhandler hos Silvan. Vi har vandpleje, som enten kan sænke pH-værdien (pH-Minus) eller forøge pH-værdien (pH-Plus) i vandet, alt efter hvad du har behov for.

Den ideelle pH-værdi skal være mellem 7,0 - 7,6

Risikofaktorer ved forskellige pH-værdier i poolvandet

pH-værdi pH-område Risikofaktorer
8,58,0

For høj pH-værdi Kalk i poolens bund og sider

Mælket uklart vand

Tilstopning af filter

Stærkt reduceret desinfektionsvirkning
7,67,0

Ideelt pH-område
6,56,0

For lav pH-værdi Lugtgener og slimhindeirritationer

Rust i metaldele

2. trin: Desinfektion

For at bekæmpe bakterier i vandet skal du bruge klor. Især når vandtemperaturen er over 20 grader, kan bakterier formere sig hurtigt. Her kan du tilføje klorprodukter, som vi forhandler hos Silvan. Disse produkter er med til at desinficere bassinet. Den ideelle klorværdi er 1,0 - 3,0 mg/l.

3. trin: Forebyggelse og vedligeholdelse

Det er også nødvendigt med generel vedligeholdelse af bassinvandet for at undgå uklart vand og for at opretholde et perfekt, hygiejnisk vand. Du kan med hjælp fra særlige plejemidler holde en grundlæggende god vandkvalitet. I så fald behøver du heller ikke at bruge så meget desinfektionsmiddel.

De mindste snavspartikler (kolloider) kan ikke blive opfanget af sandfilteret. Derfor skal du bruge nogle særlige flokkuleringsmidler for at fjerne disse snavspartikler. Det giver et krystalklart vand. Hvis du har et patronfilteranlæg i poolen, må du kun bruge Clear Pool til vandet. Filteranlægget skal afbrydes, indtil snavspartiklerne er bundfældet. Herefter kan du fjerne snavspartiklerne med en bundsuger.

Løsningsforslag til problemer med vandet i poolen


Problem Årsag Løsning
Tåget eller mælkehvidt vand - For høj pH-værdi

- For lavt klorniveau
1. Mål og juster pH-værdien til ml. 7,0 - 7,6

2. Mål klorniveauet. Hvis for lidt klor i vandet, så tilføj Quick Chlor.

Tilføj Pool Protect
Vandet bliver uklart - Utilstrækkelig filtrering Lad pumpen køre videre
Vandet bliver grønt - Algevækst i vandet pga. for lidt klor 1. Juster pH til ml. 7,0 - 7,6

2. Hurtig desinficering med Quick Chlor

3. Tilsæt Pool Protect

4. Tilsæt Clear Pool
Bassinvæggene er slimede - Bakterie-/algevækst Hurtig desinficering med Quick Chlor
Klorlugt og irritation af øjne/hud - Der er dannet klor (kloraminer) i vandet, eller pH-værdien er ikke korrekt 1. Juster pH til ml. 7,0 - 7,6

2. Hurtig desinficering med Quick Chlor

3. Tilsæt Pool Protect
Korrosion - pH-værdien er for lav Hæv pH-værdien til 7,0 - 7,6