Spartling af gipsplader

Spartel dine pladesamlinger, så de bliver usynlige. Med gipsplader og spartelmasse er det let at lave flader, hvor pladesamlingerne bliver usynlige. Spartelmassen limer pladerne sammen, så de bliver lige så stærke som selve pladen.

Inden du går i gang er det vigtigt, at du husker at bruge spartelmasse, som er fremstillet specielt til gipsplader, og at arbejdet udføres, som angivet af fabrikanten. Alle samlinger skal forstærkes med sparteltape, som er en papirtape, der klæbes fast med spartelmassen. Til indadgående hjørner og til overgange mellem væg/skråvæg og loft skal man også anvende papirtape.

Trin 1
Ved samlinger har de mest almindelige gipsplader forsænkede, kartonklædte langkanter og skårne kortkanter. De forsænkede langkanter er umiddelbart egnede til spartling, hvorimod kortkanterne skal affases, inden de skal spartles.
Trin 2
Inden spartelarbejdet påbegyndes, skal det kontrolleres, at pladerne er korrekt monteret, og at skruerne er tilstrækkeligt forsænkede, så de kan dækkes af spartelmassen.
Trin 3
Gipsplader med spartelforsænkning. Dette eksempel viser spartelprincippet ved spartling aflangkantsamlinger med spartelforsænkning. 1. Første spartellag 2. Papirtape ilægges spartelmassen 3. Andet spartellag 4. Tredje spartellag
Trin 4
1. gang spartel. Brug en 15 cm bred spartel, og læg et godt lag spartelmasse over samlingen.
Trin 5
Stryg papirtapen fast i den våde spartelmasse med spartlen. Stryg fra midten og ud mod enderne. Pladeforsænkningen skal ikke fyldes helt op, men der skal bruges så meget spartelmasse, at der ikke kommer luftblærer under tapen. Samtidig spartles skruehovederne første gang.
Trin 6
Når 1. gang spartling er gennemtør, og eventuelle ujævnheder er slebet bort, spartles 2. gang. Denne gang skal forsænkningen fyldes godt op. Spartlingen glattes fra hver side, ved at spartlen gives anlæg mod gipspladen. Der kan komme en lille forhøjning, der hvor de to spartlinger mødes, som slibes væk når spartelmassen er helt tør. Skruehovederne spartles også over en 2. gang.
Trin 7
Den 3. gang spartling evt. med en speciel "Finish spartelmasse", skal kun være et helt tyndt lag. Det bliver bedst hvis der bruges en 30 cm bred spartel. Før spartlen med en jævn, glidende bevægelse, så bliver der kun ganske lidt arbejde med den sidste gang slibning.
Trin 8
Gipsplader med Kortkanter/skårne kanter. Ved samlinger uden spartelforsænkning skal disse være affaset og monteret med 2 - 4 mm mellemrum til spartelmassen. 1. gang spartling udføres som ved samlinger med spartelforsænkning.
Trin 9
2. gang spartling udføres med en 30 cm bred spartel på hver side af midten med en afstand på 10-20 mm mellem de 2 spartelspor.
Trin 10
3. gang spartling udføres med en bred spartel hen over midten. Brug en 30 cm bred spartel. Tre gange spartling er det mindste, man kan nøjes med over samlinger, der ikke har spartelforsænkninger.