Certificeringer

Officielle certificeringer som dem herunder er anerkendt af myndighederne som certificeringsordning.
De er en effektiv markør for dig som forbruger, så du kan stole på og gennemskue de miljømæssige fordele et certificeret produkt har.

CE-mærket

CE-mærket betyder, at produktet af producenten er vurderet til at opfylde EU’s gældende krav for sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse i henhold til sin varegruppe. 

EU-Blomsten (EU Ecolabel)

EU-Blomsten er EU’s officielle miljømærke og kendes også som EU Ecolabel. EU-blomsten tydeliggør produkter, der lever op til en lang række produktspecifikke miljøkrav og har en lavere miljøpåvirkning end tilsvarende produkter.

FSC®

FSC® er en global nonprofitorganisation, der arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug i verden. Det gør organisationen ved at sikre, at FSC®-certificerede virksomheder lever op til de krav, der er forbundet med brugen af netop FSC®-mærket på de mærkede produkter, emballage m.m.

Indeklimamærket (Dansk Indeklima Mærkning)

Indeklimamærket indikerer, at produktets påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet er omfattende afprøvet og dokumenteret, og at eksponeringen for uønsket kemi er minimeret.

PEFC

PEFC er en global nonprofitorganisation, der fremmer bæredygtig skovforvaltning. Træmaterialer med PEFC-certificering kommer derfra fra miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarligt skovbrug.

Svanemærket

Svanemærket er den officielle nordiske miljøcertificering. Mærket stiller høje krav til produkters livscyklus – helt fra råvarer til genanvendelse – og fremmer bl.a. cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer samt reduceret brug af skadelige kemikalier.

Ø-mærket

Ø-mærket er “Statskontrolleret økologisk.” Det viser, at produktet er tilberedt under økologikontrol af de danske myndigheder.

Astma- og Allergimærkning (Den Blå Krans)

Den Blå Krans er Astma-Allergi Danmarks/Astma Allergy Nordics pejlemærke for, at du trygt kan træffe et allergivenligt valg. Mærkningen er baseret på international forskning og samarbejder med fageksperter og hudlæger verden over.

OEKO-TEX®

OEKO-TEX® er en førende sundhedsmærkning inden for tekstilproduktion, der sætter høje krav for tests af sundhedsskadelige stoffer i produktet.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Indoor Air Comfort Gold er en international mærkningsordning for byggematerialer, der betyder, at produktet lever op til strenge krav om lave grænseværdier for emission af VOC (flygtige organiske forbindelser) i forhold til indeklima.

EU's Økomærke

EU's Økomærke anvendes på økologiske produkter fra EU-lande. Produktet er certificeret økologisk med mindst 95 % økologiske ingredienser og har opfyldt mærkningens høje krav for bl.a. fremstilling, transport og oplagring.

Blue Angel – The German Ecolabel

Blue Angel er en anerkendt, officiel tysk miljømærkning, og certificeringen tildeles produkter, der er blandt de mindst miljøbelastende i sin varegruppe. Kravene til Blue Angel-certificeringen er bl.a. lave emissioner, ressourcebesparende produktion og lang produktlevetid.