10 gode råd til mere biodiversitet i din have

Hvad er biodiversitet, og hvorfor skal du prioritere det i din have?

Biodiversitet handler om biologisk diversitet inden for et afgrænset område. Oversat lidt mindre teknisk betyder det, at biodiversitet beskriver, hvor meget liv og hvor mange forskellige arter der er i et område i naturen. Det kan f.eks. være planter, insekter, dyr, svampe og mange andre former for levende organismer. En have med høj grad af biodiversitet har altså mange forskellige insekter, planter og evt. også dyr.

Der er mange grunde til at få mere biodiversitet i haven. Først og fremmest kan du bidrage til at modvirke biodiversitetskrisen, hvor flere og flere arter forsvinder fra naturen. Derudover vil en have med meget biodiversitet summe af liv med masser af bier, sommerfugle, fugle og farverige og smukke blomster og planter. Du får også en mere robust have, da mange forskellige arter gør, at der er mindre risiko for, at en sygdom ødelægger alle blomster eller planter i haven. I denne guide kan du læse 10 gode råd til, hvordan du får mere biodiversitet i haven. Hvis du ikke vil implementere alle rådene i din have, kan du sagtens nøjes med et par stykker af dem.

1. Undgå sprøjtemidler

For at skabe mere biodiversitet er det først og fremmest vigtigt at undgå sprøjtemidler. Sprøjtemidler med gift gør nemlig, at planter og insekter får sværere ved at sprede sig i haven. Selvom du bare bruger sprøjtemidlet på enkelte afgrænsede steder i haven, kan det sprede sig til resten af haven. Lad derfor mælkebøtten og andet ukrudt blomstre i stedet for at sprøjte det med gift, så bierne og sommerfuglene kan finde næring der.

2. Lad græsset gro

En af de mest effektive måder at forbedre biodiversiteten på er samtidig en af de mest simple – nemlig at lade græsset gro. Når græsset begynder at gro om foråret, har mange haveejere en tendens til at holde det kort ved at slå det mindst en gang om ugen. Desværre er det ikke særligt godt for biodiversiteten, da bl.a. bier og sommerfugle får færre muligheder for at finde næring og levesteder. Hvis du lader græsset gro, får du dermed mere biodiversitet i haven. Evt. kan du lade mindre områder gro vildt, hvis du ikke vil have, at hele plænen ligner en vild mark. Du kan læse mere i vores artikel om at lade græsset gro.

3. Plant blomster i køkkenhaven

Ofte er køkkenhaver luget og er snorlige, så der ingen ukrudt er. Det er også en god idé, da det giver afgrøderne de bedste vækstbetingelser. Dog kan du med fordel plante forskellige blomster i køkkenhaven. Det kan eksempelvis være solsikker, morgenfruer eller vilde blomster. Blomsterne tiltrækker bier, hvilket også generelt er en fordel for din køkkenhave, ligesom det er for biodiversiteten. Hvis du vælger spiselige blomster, kan du endda bruge dem i salaten.

4. Tilføj insekthoteller og fuglehuse

En nem måde at tiltrække insekter og fugle på er ved at opsætte insekthoteller og fuglehuse. Du kan enten vælge selv at bygge dem (det er ret enkelt, og vi har lavet en guide til et DIY-fuglehus) eller at købe dem færdiglavet i Silvan. Uanset hvad er det en nem måde at skabe en større biodiversitet på i haven.

5. Skab områder med vand og sten

Ideelt set skal der i en have også være steder med både vand og sten. Det gør, at fugle, insekter og dyr kan få optimale betingelser for at få vand, varme og hvilesteder. Det behøver ikke at være kæmpe områder med vand og sten. F.eks. kan det være et fuglebad eller en murerbalje, som du fylder med vand. Derudover kan du placere nogle større sten et solrigt sted i haven, hvor insekter får mulighed for både skygge, varme og sol.

6. Genanvend haveaffaldet i din have

I stedet for at køre haveaffaldet til den nærmeste genbrugsstation kan du genbruge det i haven. Du kan enten kværne det i små stykker eller bare klippe det med en havesaks, hvorefter du kan sprede det i bedene eller i en kvasbunke. Det giver rigtig gode levesteder for biller, insekter og havens dyr, mens det også giver god næring til jorden.

7. Vælg hjemmehørende planter – og plant mange forskellige af dem

Det er bedst, at du vælger planter til din have, som er naturligt hjemmehørende i Danmark. Det er nemlig disse former for planter, som insekterne i forvejen kender og bliver tiltrukket af. Desuden kan nogle planter fra andre områder langt væk fra Danmark risikere at blive invasive, så de overtager og giver mindre plads til de hjemmehørende planter. Derudover er det en god idé, at du planter mange forskellige hjemmehørende planter, som kan tiltrække flere arter af insekter.

8. Husk at plante træer og buske

Træer og buske kan have en enormt positiv betydning for biodiversiteten. Faktisk kan nogle træarter – f.eks. eg, pil og birk – tiltrække op til 200 forskellige insektarter. Derfor er det en utroligt god idé at plante træer og buske i haven, hvis du vil have en større biodiversitet. Især gamle træer er guld værd for insekter og fugle. Mange fugle bruger store, gamle træer som deres levested. Hvis du derfor har et gammelt træ i haven, så overvej, om det ikke skal blive – selvom det måske skygger lidt. I tilfælde af at du vil fælde det, kan du genbruge de gamle træstammer i din have, da det er gode levesteder for biller og insekter.

9. Opsæt en brændestabel

Hvis du er så heldig at have en brændeovn, eller hvis du gerne vil lave bål i haven en gang imellem, er en brændestabel smart at have. Men faktisk kan en brændestabel også være bosted for mange sommerfugle samt biller og insekter. Derfor kan en brændestabel både have en praktisk funktion og give mere insekt- og sommerfugleliv i haven.

10. Klip først hækken, når den er afblomstret

Har du en hæk, kan du vente med at klippe den, til den er afblomstret. På denne måde kan bierne finde meget mere mad fra nektaren i blomsterne. Pas også altid på eventuelle fuglereder i hækken, hvis du skal klippe den.