Sådan bygger du konstruktionen til en træterrasse

Hvilken type træ skal du bruge til konstruktionen?

Selve konstruktionen er naturligvis helt central for en træterrasse. Uden konstruktionen vil træterrassen slet ikke kunne bygges. Derfor er det også vigtigt, at selve træet, som skal bruges til konstruktionen, er holdbart og stærkt, så det kan holde i mange år. Da stolperne, som holder konstruktionen, er i kontakt med jord, er det især vigtigt, at der bruges særligt træ, som kan holde til fugt og kulde. Ellers risikerer du, at stolperne hurtigt angribes af råd og svamp, der ødelægger dem.

Konstruktionen af terrassen består af tre lag; Et fundament af stolper, en underliggende trækonstruktion samt en belægning af terrassebrædder. Du skal derfor bruge såvel stolper som brædder til den underliggende trækonstruktion. Stolperne skal være med til at holde den underliggende konstruktion, hvilket skal sikre, at terrassens belægning ligger plan og stabil. Træet til stolper og trækonstruktion kan være á forskellige trætyper, men fælles for dem er, at de udsættes for meget slid og fugt fra jorden. I modsætning til træ indendørs skal dette træ være mere robust og modstandsdygtig overfor råd og svamp. Men hvilken type træ skal du vælge til din konstruktion? Det vil vi forsøge at gøre dig klogere på nedenfor.

Træ til stolper

Der finder mange forskellige træsorter, hvoraf nogle sorter har en længere levetid end andre. Ask og bøg er f.eks. ikke velegnet til stolper, da træsorten let bliver angrebet af svamp og råd. Derimod bruges træsorter som fyr og gran i produktionen af stolper, da de er mere modstandsdygtige over for svamp og råd. Disse træsorter kan dog have en begrænset levetid, hvis de ikke er overfladebehandlet/ubehandlet. Træets holdbarhed afhænger i høj grad af træet kemiske sammensætning, eller hvorvidt det er overfladebehandlet. Du kan læse mere om de to primære trætyper, som der produceres stolper i, trykimprægneret træ og ubehandlet træ.

Trykimprægneret træ

Det er træ, som er blevet imprægneret med træbeskyttende kemikalier, som er trængt ind i selve træet. Dette er med til at sikre træet imod råd og svamp. Derfor er materialet populært til træstolper, da det er meget modstandsdygtigt over for fugt og holdbart i mange år (op til 20-25 år). Det meste trykimprægnerede træ er fyrretræ og grantræ. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle typer af trykimprægneret træ, som er velegnet til træstolper. Specifikt skal der bruges trykimprægneret træ i den klasse, som hedder NTR A, når det skal være nede i jorden. Hvis du ikke er vild med den trykimprægneret farve, finder du også overmalet trykimprægneret stolper i sort og hvid. De overmalet stolper har samme egenskaber og holdbarhed som de trykimprægneret stolper.

Ubehandlet træ

Hvis du ønsker et mere naturligt træmateriale end trykimprægneret træ, er der nogle trætyper, som har et så højt indhold af olie og syre, at de naturligt er modstandsdygtige over for råd og svamp. Disse er typisk hårdttræ, som ofte kommer fra mere eksotiske områder. Robinie er et eksempel på en trætype, der naturligt egner sig som træstolpe, og som kan være et alternativ til trykimprægneret træ. Robinies gode egenskaber skyldes træets meget høje kerneandel og dets tætte struktur, hvilket gør det svært for vand og fugt at trænge ind i træet. Træets fugtighed er således meget stabil året rundt. Robinie har en holdbarhed på omkring 20-30 år, hvis det er i forbindelse med jord, og det kan leve længere, hvis det ikke er i forbindelse med jord.

Træ til terrassekonstruktion

Træet i konstruktionen udsættes ikke for lige så meget fugt, som stolperne i jorden. Dog er der stadig en stor vægtbelastning på konstruktionen, og træet er også tættere på jorden end terrassebrædderne. Vi anbefaler dog stadigvæk, at du anvender udendørs træ, som er beregnet til at være i kontakt med jord. Det vejrbestandige træ skal være med til at sikre en længere levetid af din terrasse. Du kan læse mere omkring, hvilke trætyper, du kan anvende nedenfor:

Trykimprægneret træ

Ligesom med træstolperne er trykimprægneret træ også populært og godt til konstruktionen til en træterrasse. Du skal ligeledes være opmærksom på, at det er NTR-mærket, da det er din sikkerhed for at få korrekt trykimprægneret træ med en lang holdbarhed. Er du ikke så glad for den grønlige farve i trykimprægnere træ, kan du i stedet vælge brunimprægneret træ.

Ubehandlet træ

Hårdttræ er brugbart til konstruktionen i en træterrasse pga. træets holdbarhed, stærke struktur og naturlige modstandsdygtighed over for råd og svamp. Et eksempel på hårdttræ er Robinie, som både kan bruges til stolperne og i konstruktionen af terrassen. Er du i tvivl om, hvilken type af hårdttræ du kan anvende, er du velkommen til at søge råd og vejledning i din lokale Silvan.

Hvilke materialer skal du bruge til opbygningen af konstruktionen?

Før selve byggeriet af konstruktionen begynder, skal du have styr på de materialer, som du sal bruge. Ud over træ og værktøj er der andre materialer, som skal bruges. Du skal bl.a. bruge følgende materialer:

  • Murersnor og pinde: du skal bruge murersnor og pinde til opmåling og afgrænsning af trækonstruktionen, så du kan få et overblik over terrassens grundplan, før byggeriet starter
  • Terrasseskruer: en træterrasse skal have nogle særlige skruer, som kan modstå fugt og slitage. Vi anbefaler derfor, at du bruger rustfrie skruer, A2 eller A4, da de kan holde til de hårdere vejrforhold. Almindelige skruer vil ruste og skulle udskiftes ofte.
  • Vaterpas: et vaterpas er alfa og omega for at bygge en konstruktion til træterrassen. Træterrassen skal jo helst være plan og lige, og her er vaterpasset et centralt værktøj
  • Ukrudtsdug: vi anbefaler, at du placerer en ukrudtsdug under konstruktionen, så der ikke vokser ukrudt op gennem træterrassen
  • Beton: du skal bruge beton, hvis du vælger at støbe fundamentet direkte ned i jorden. Støbningen er med til at sikre, at konstruktionen bliver stærk nok. Alternativt, kan du bruge et jordskruefundament, som konstruktion, som skal graves ned i jorden. Du kan alt efter underlagets fald justere fundamentet i højden, så det bliver stabilt og i vatter. Du skal dog være opmærksom på, at alle terrasser skal have lidt fald, så vandet kan løbe af terrassen.

Trin-for-trin-guide til opbygningen af træterrassekonstruktion

Skal du i gang med at opbygge en konstruktion? Og er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang? Så vil vi forsøge at guide dig igennem processen gennem denne trin-for-trin-guide til, hvordan du kan lave konstruktionen til en træterrasse. Guiden tager udgangspunkt i, at træterrassen bygges på nedgravede stolper, som støbes fast.

  1. Markér grundplanen med pinde og murersnor: Som en start er det en god idé at markere selve grundplanen for træterrassen med pinde og murersnor. På denne måde kan du få en fornemmelse af terrassens størrelse, samt hvor byggearbejdet skal foregå
  2. Grav stolperne ned i jorden, og støb dem fast: Herefter skal du grave stolperne ned i jorden. Afstanden ml. disse skal være 2-3 m. Sørg for at få dem godt ned i jorden, så der bliver skabt et fundament, som kan holde træterrassen. Støb dem fast for at sikre stabiliteten på træterrassen.
  3. Monter tværbjælker mellem stolperne: Du skal huske, at der skal monteres tværbjælker mellem stolperne. Det er disse, som strøerne skal hvile på. Tværbjælkerne kan du montere på siden af stolperne.
  4. Fastmonter strøerne: Efterfølgende skal du montere strøerne. Strøerne er dem, som selve terrassebrædderne skal skrues fast i. Afstanden ml. strøerne skal være 40-60 cm. – afhængigt af terrassebræddernes styrke og tykkelse. Fastmonter dem med terrasseskruer
  5. Skru en ydre rem fast på enden af strøerne: Til sidst skal der skrues en ydre rem på strøerne for at fuldende konstruktionen af træterrassens konstruktion. Dette er både med til at skabe en æstetisk helhed og at styrke hele konstruktionen.

Herefter er træterrassens konstruktion sådan set klar til at få monteret terrassebrædder. Dog kan det være en god idé at placere ukrudtsdug under konstruktionen, så der ikke kommer ukrudt op gennem terrassen. Desuden kan det måske også være nødvendigt at give træet træbeskyttelse.