Sådan opsætter og isolerer du en skillerumsvæg

I denne guide kan du se, hvordan en opsætning og isolering af en skillerumsvæg kan udføres.

Materialeliste

  • Skruemaskine+ skruer, gipsskruer
  • Sav, hammer
  • Blyant, tommestok, vaterpas, hobbykniv
  • Handsker, støvmaske
  • Skillerumslægte
  • Kap-/geringssav
  • Vægisolering+ isoleringskniv
  • Tømrervinkel
  • Gipsplader + gipshøvl
  • Evt. skruefast plade (Krysfinér eller OSB)

1: Skelet og ramme til skillevæg – mål op

Start med at måle op. Marker på gulv og væg. På denne måde kan du sikre en korrekt opmåling.

 

2: Skitsér din plan

Inden du går i gang med at bygge, er det en god idé at skitsere din plan som supplement til dine opmålinger .

 

3: Skær og montér bundremmen

Start med at skære bundremmen ud.

 

4: Skru eller lim bundremmen fast

Du kan montere bundremmen på 2 måder. Du kan enten skrue den i gulvet (kun hvis du ikke har gulvvarme), eller du kan lime den fast til gulvet. Hvis du skal lave en kortere væg uden døre, kan du blot fæstne den i siderne.

 

5: Skær og montér topremmen

Nu er turen kommet til topremmen, som skal skrues fast til loftet.

 

6: Mål og montér endestolperne

Mål og skær den ene endestolpe. Det kan være nødvendigt at tilpasse og skære til, hvis loftet f.eks. er skævt. Så mål efter og markér, så stolpen kommer til at passe.

 

7: Byg resten af yderammen

Montér resten stolperne, der danner grund for yderammen, som vist på billedet. Bagefter kan du gå i gang med skelettet.

 

8: Læg en plan med netop dine mål

Læg en grundig plan, som passer med dine mål. Sæt stolper op, så de maksimalt har 45 cm mellemrum, og skru dem fast. Start med at arbejde ud fra højre ved væggen. De 2 stolper imellem døren er obligatoriske, men afstanden imellem dem kan være mindre end 45 cm i nogle tilfælde.

 

9: Montér de resterende stolper

Du kan nu montere de resterende stolper. Husk dog at tjekke, at det hele er i vater, før du går videre.

 

10: Gips - mål op til gipspladerne

Du kan nu gå videre til gipspladerne. Mål op til gipspladerne og lav en plan for dem.

Alternativ: Hvis du ønsker, at gipsvæggen skal kunne bære lidt tungere genstande, kan du sætte en træplade (oftest krydsfiner eller OSB) ind bagved gipspladen. Træpladen erstatter det 1.lag af gipsplade. Det vil sige, at træpladen først sættes på stolperne. Herefter kan gipspladen skrues på træpladen.

 

11: Sørg for at forskyde 2. lag gipsplade

Sørg for, at 2. gipslag monteres forskudt på det 1. lag gipsplader.

 

12: Montér 2 lag plader på den ene side af skillevæggen

Nu skal du montere 2 lag gipsplader på den ene side. 2 lag hjælper med at isolere lyd og varme.

 

13: Skær spartelkanten af

På de plader, der støder op til en væg, skal du skære 5 cm spartelkant af, som der oftest er på pladerne. Brug en god og skarp hobbykniv til opgaven.

 

14: Skær pladen til efter målene

Skær gipspladerne til efter opmålingerne. Brug eventuelt en tømmervinkel, som kan hjælpe dig med at skære lige.

 

15: Slib eventuelt kanterne

Du kan evt. slibe kanterne med en gipshøvl.

 

16: Placér pladen på skelettet

Placér gipspladen præcist på skelettet. På denne måde bør du kunne sætte skrue direkte i skelettet.

 

17: Sæt skruerne i med mellemrum

Montér skruerne med 20 cm mellemrum i siden af gipspladen, samt med 30 cm mellemrum i midten.

 

18: Fortsæt med samme fremgangsmåde

Brug samme fremgangsmåde med de øvrige plader. Vent med at montere det 2. lag på denne side.

 

19: Isolering – husk maske og handsker

Når du skal i gang med isolering, er det en god idé at anvende maske og handsker.

 

20: Skær isoleringen til

Brug en isoleringskniv til at skære isoleringen til. Du kan med fordel måle op på væggen og skære ud fra det.

 

21: Placér isoleringen inde i væggen

Pres isoleringsstykkerne ind i væggen. Sørg så vidt muligt for, at der ikke er for meget spild. Brug gerne mindre stykker til at afslutte kanterne.

 

22: Montér de sidste plader

Når du er færdig med isoleringsdelen, kan du lukke væggen med de sidste gipsplader. Start med det 1. lag.

 

23: Tegn op til det sidste lag

Nu kan du tegne op til det sidste lag. Husk, at 2. lag af gipsplader skal ligge forskudt.

 

24: Mål op og skær pladerne til

Brug samme fremgangsmåde til at måle op og skære gipspladerne til. Det kan eventuelt skære spartelkanter væk ved samlinger.

 

25: Fastgør eventuelt skruerne før

Du kan eventuelt fastgøre skruerne på pladen, før den løftes op på væggen. På denne måde kan du skrue direkte, når pladen er placeret korrekt. Husk mellemrummet mellem skruerne.

 

26: Montér 2. lag på den anden side

Gå tilbage til den anden side og montér 2. lag. Her er det også en fordel at måle op, samt at tegne op til de sidste plader. Næste skridt vil være at skulle spartle væggen. Se vores guide Sådan fuldspartler du en væg.