Hvordan opsætter du et havehegn?

Hvad skal du være opmærksom på, når du opsætter et havehegn?

Selvom det kan være fristende at opsætte et kæmpe hegn for at undgå nysgerrige blikke fra forbipasserende, så er der nogle ting, du skal være opmærksom på. For du kan selv komme til at være den irriterende nabo, hvis du ikke opmærksom på reglerne vedrørende opsætning af eget hegn. Og vi kan allerede afsløre, at det ikke kun handler om højden. Derfor har vi samlet generelle retningslinjer og regler. Bemærk, at der kan være særlige regler, der hvor du bor. Er du i tvivl, bør du altid undersøge, hvilke regler der gælder for netop din grund. Det kan nemlig blive en dyr affære, hvis du ikke overholder de gældende regler.

Der er både regler for eget hegn og fælleshegn.

Et hegn defineres som eget, når:

 • Hegnet står på egen grund
 • Står langs skellet (dog ikke på skellinjen)
 • Hegnet ikke står længere væk end 1,75 m væk fra skellet

Et fælleshegn defineres som:

 • Hegnet står på skellinjen
 • Er du/I tvivl, kan en landinspektør fastlægge skellet

Hvor højt må et havehegn være?

Eget hegn: Eget hegn der står op til 1,75 m fra skellet, må være samme højde, som fælleshegnet plus afstanden fra fælleshegnet til dit eget hegn. Det vil altså sige højden på fælles hegn + afstanden fra fælleshegn = højden på dit eget hegn.

Fælleshegn: I udgangspunkter må du og naboen selv finde frem til en aftale på højden. Hvis I ikke når til enighed, bør I går ud fra, at højden på hegnet skal være mellem 1,80-2 m højt. I kan også få hegnssynet til at beslutte det for jer.

 • Hvad er hegnssynet?

  Hegnssynets formål er at mægle imellem dig og din nabo. Hvis I ikke når til enighed vedrørende hegnet, vil hegnssynet tage en gældende beslutning for jer. Det koster omkring 2000 kr. at få et syn, og regningen vil gå til den part, afgørelsen går imod - eller delt imellem jer begge, hvis I bliver enige. Det kan derfor godt betale sig at finde frem til en løsning udenom hegnssynet.

Hvilke andre regler gælder for eget havehegn?

Eget hegn i forhold til fælleshegnet

Dit hegn må ikke være til gene for fælleshegnet eller forhindre, at fælleshegnet kan vedligeholdes.

Vedligeholdelse

I forbindelse med vedligeholdelsen af hegnet skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal selv stå for vedligeholdelsen af dit hegn.
 • Er hegnet med tiden vokset ind på nabogrunden, er det stadig dig, der ejer hegnet, hvis ikke den står i skel.
 • Hegnssynet kan pålægge naboen halvdelen af ansvaret for vedligeholdelsen, hvis hegnet har stået der i mindst 3 år og er vurderet til at være i god stand og til nytte for naboen.

Levende hegn

Har du et levende hegn (kravleplanter, hæk, træer), kan din nabo forlange, at det bliver klippet ned, hvis hegnet er højere end fælleshegnet.

Nyt hegn

Naboen skal varslet én måned i forvejen, hvis du opsætter eller ændrer hegnet på et sted, hvor der ikke er et fælleshegn

Fjernelse af eksisterende hegn

Går du med planer om at fjerne eget eksisterende hegn, skal du huske at varsle naboen én måned i forvejen.

Indre hegn

Et indre hegn følger ikke skellinjen og står mindre end 1,75 m fra skellet.

Andet 

Har du hegn ud mod vejen eller ud mod en sti, skal du selvfølgelig sørge for, at hegnet står på din grund (og inden for skellinjen). Derudover må hegnet ikke spærre for udsynet ved kryds og sving. Har du et levende hegn, er det også dit ansvar at fjerne grene og rødder, der vokser ud på vejen eller stien. Du skal også sørge for, at hegnet ikke gror ud på vejen/stien.

Hvilke andre regler gælder der for fælleshegn?

Fælleshegnet i forhold til naboen

Fælleshegnet skal passe ind i omgivelserne – og det skal I være enige om.

Vedligeholdelse

I har begge ansvaret for vedligeholdelsen samt udgifterne til det, medmindre I aftaler andet. Husk at lave en skriftlig aftale, så I kan bevare nabofreden.

Levende hegn

Hvis fælleshegnet er levende (kravleplanter, hæk, træer), kan I gå ud fra, at hegnet skal klippes ned til følgende vejledende højder:

 • I boligområder: 2 m eller hvad hegnssynet har fastlagt.
 • Andre levende fælleshegn: 3,5 m.

Nyt hegn

Både du og naboen skal være enige om nyt hegn eller ændring af det eksisterende hegn.

Fjernelse af eksisterende hegn

I skal selvfølgelig også være enige om at fjerne et hegn.

Hvad skal du bruge af materialer til opsætning af hegn

Inden du går i gang med at opsætte dit nye hegn, skal du have fat i følgende materialer:

 • Stolper
 • Pælebor
 • Støbemix
 • Boremaskine
 • Vaterpas
 • Målestok eller andet måleredskab
 • Klodser
 • Evt. skruer og beslag
 • Murersnor

Forberedelse

Valg af stolper: Køb stolper, der passer til hegnets materiale, farve og dimensioner. Stolperne skal have samme højdemål som hegnet samt yderligere 5 cm ekstra fra jorden til hegnet.

Køb skruer og beslag Undersøg, om der følger beslag, skruer og lignende med, når du køber hegnet. I det fleste tilfælde får du hele pakken, og du kan dermed gå i gang. Hvis ikke, skal du selv ud at finde skruer og beslag. Hvis du selv køber beslag og skruer, skal du bruge ca. 3 beslag til hver stolpe (eller efter behov).

Træbeskyttelse: Har du valgt et træhegn, der kræver træbeskyttelse, kan du eventuelt gøre det, før du opsætter hegnet eller kort tid efter opsætningen. Ubehandlet træ bør ikke stå for længe uden en form for træbeskyttelse. Læs mere om træbeskyttelse i vores guide Sådan behandler du plankeværk og stolper.

Tip: Sørg altid for at anvende træstolper, som har fået en beskyttelse, der gør træet egnet til jordkontakt, eksempelvis trykimprægneret træ med NTR A-mærkning.

Guide: Sådan monterer du havehegn med stolper

Det behøver ikke at være svært at sætte et hegn op. Alt efter hvilken løsning du vælger, kan du være heldig, at hegn og stolper nærmest bare skal samles med skruer. Tålmodighed er dog en dyd. Det er vigtigt, at du sætter tid af til projektet. Husk at bruge vaterpas jævnligt, så du er sikker på, at hegnet opsættes lige og stolperne står i lod.

Har du købt et hegn, hvor alt tilbehør følger med, skal du blot følge producentens anvisninger i forbindelse med monteringen.

Sådan monterer du havehegn med stolper trin-for-trin:

 1. Grav første hul: Grav hullet til den første stolpe med et pælebor. Hullet skal være 70-90 cm dybt.
 2. Sæt #1 stolpe i: Sæt stolpen i jorden, og brug et vaterpas, så du er sikker på, at stolpen står i lod.
 3. Tilføj støbemix: Hæld støbemix i hullet af flere omgange.
 4. Stamp støbesandet: Stamp støbesandet ned i jorden med enden af en klods eller vaterpas.
 5. Mål op til næste stolpe: Mål op, hvor næste stolpe skal stå, og grav hullet ud med pæleboret. Som hjælp kan du eventuelt anvende murersnor og en pind, som flugter med #1 stolpe.
 6. Sæt #2 stolpe i: Sæt næste stolpe i hullet, men vent med at fylde støbemixet i.
 7. Monter hegnet: Tag det første hegn/hegnelement og monter den fast til den støbte (#1) stolpe.
 8. Sæt klodser under: Brug eventuelt en eller flere klodser, du kan lægge imellem underlaget og hegnelementet. Det hjælper med at løfte hegnet og bevarer afstanden.
 9. Lav afstand: Sørg for, at der er 0,6 cm luft imellem stolpen og hegnelementet.
 10. Forbind stolper og hegn: Monter hegnelementet med beslagene til stolpe nummer to, og fyld støbemix om stolpen.
 11. Gentag: Fortsæt, indtil du har din ønskede længde på hegnet.