Montér selv din flagstang

Siden Dannebrog "faldt ned fra himlen" i 1219 har Dannebrog været danskernes nationale samlingspunkt. I Danmark flager vi meget. Ikke blot på de officielle nationale flagdage, men også ved fødselsdage, bryllupper osv. Det er der faktisk ikke mange andre nationer, der gør.

Her får du vejledning i, hvordan du støber fundament til og monterer din nye flagstang og støtte. Du kan også se, hvor lang din flagstang skal være, og hvor stort et flag du skal bruge. Husk, ikke at støbe i frostvejr, hvis du gerne vil have et godt resultat.

Nedenstående vejledning er lavet udfra en DANOMAST-flagstang til montering på støtte på 4-12 m. Principperne i vejledningen vil også kunne anvendes på andre flagstænger. Under alle omstændigheder skal du følge den vejledning, der medfølger din nye flagstang.

Se vores udvalg af flagstænger, flag og vimpler

Du har også mulighed for at købe en montering af en flagstang gennem Silvan.

Trin 1
Udgrav et hul i passende størrelse, til fundamentet. Læg græstørvene pænt til side, så de er nemme at lægge på plads igen senere.
Trin 2
Bland en god lind beton af cement, sand, sten og vand. Blandingsforhold:
1 del (skovlfuld) cement
2 del (skovlfulde) betongrus
3 del (skovlfulde) ærtesten 16-22 mm

Hæld lidt beton i hullet. Hvor meget, afhænger af hullets dybde og støttens længde. Det nederste hul (til flagstangsbeslag) i støtten skal være 10-15 cm over jorden.
Trin 3
Sæt støtten i betonen. Hæld mere beton i hullet. Stamp af og til betonen med et stykke lægte el. lign Kontroller løbende med vaterpasset at støtten står i lod. Husk at kontrollere 2 sider.
Trin 4
Efter betonen er udhærdet (3-7 døgn afhængig af årstid), monter knop, line samt lineholder. Flagstangen rejses
Trin 5
Monteringsvejledning for flagstang, flagstangsbolt og U-bøjle

1. Bor det nederste hul igennem flagstangen ca. 10-15 cm. fra bunden af flagstangen med et almindeligt træbor, der passer i diameter med bolten.

2. Mens flagstangen ligger ned, før bolten igennem flagstangen og hullet i støtten. Monter møtrik, men spænd den ikke helt til endnu.

3. Rejs flagstangen op. Her er det en god ide af have en hjælper. Den ene rejser flagstangen. Den anden person monterer u-bolten.

4. Monter U-bøjlen og spænd alle bolte efter. Spænd skiftevis, så boltene bliver jævnt spændt .

5. Spænd jævnligt alle boltene efter.
Trin 6
Monteringsvejledning, flagstangsbolte

1. Bor det nederste hul igennem flagstangen ca. 15 cm. fra bunden af flagstangen med et almindeligt træbor, der passer i diameter med bolten.

2. Mens flagstangen ligger ned, før bolten igennem flagstangen og hullet i støtten. Monter møtrik, men spænd den ikke helt til endnu.

3. Bor det øverste hul igennem flagstangen ca. 15 cm. fra bunden af flagstangen med et almindeligt træbor, der passer i diameter med bolten.
Trin 6 fortsat
4. Rejs flagstangen op. Før den øverste bolt igennem flagstangen og hullet i støtten. Monter møtrik og spænd både denne og den nederste møtrik. Her er det en god ide af have en hjælper. Den ene rejser flagstangen. Den anden person monterer bolten. Spænd boltene skiftevis, så de bliver spændt nogenlunde jævnt og lige hårdt.

5. Spænd jævnligt alle boltene efter.
Trin 7
Monteringsvejledning, flagstangsbolte med spændebeslag - anbefales til glasfiberstænger

1. Før nederste bolt igennem støtten on montér stangen i det nederste spændebeslag.

2. Sæt det øverste spændebeslag i støtten og montér den inderste bøjle af beslaget.

3. Rejs flagstangen og montér den yderste bøjle på det øverste beslag.. Her er det en god ide af have en hjælper. 4. Efterspænd alle bolte.

5. Møtrikbeskyttere monteres. Husk, at møtrikken skal skrues på bolten inden bolten saves af i længden såfremt den er for lang.