Lampestikprop

Skal du montere en lampestikprop, følger her en video med udførlige instrukser. Kobberenderne afisoleres, snoes og afkortes til ca. 6 cm. Ledningerne placeres, så de kommer ind under aflastningsbøjlen.