Hjælp, huset synker!

Alt bevæger sig i denne verden. Det er et faktum vi meget tit må forholde os til, ikke mindst når vi bygger huse. Nogen ved det ikke, andre ved det godt, og så er der dem der godt ved det, men alligevel bliver sorteper når fundamentet skrider -  endda selvom alle forholdsregler umiddelbart var taget. Læs med og kom katastrofen i forkøbet.

Jordbundsforhold er en finurlig størrelse, som man bør have den allerstørste respekt for inden grunden belastes med et byggeri. 

Hjælp, sommerhuset synker! (huse uden støbt fundament) 
Min oldefar vidste det godt, hvorfor ved vi det så ikke i dag? Sådan spørger Peter Wendt fra Herculess fundering NCC. Hvis en stolpe skal være stabil, skal den graves ned til fast bæredygtig, frostfri jord hvilket normalt er i 90–100 cm. Et andet faktum er at nedbrydningsprocessen ”kickstartes” når træ har kontakt med jord, hvilket betyder at stolperne bør være af beton i stedet for træ. Denne basiske viden er åbenbart delvist gået tabt. Jeg oplever ind i mellem at sokkelsten blot sættes løst oven på 15 cm pladevibreret grus, inden huset bygges, og så går det altså galt. Jeg må endda konstatere at enkelte typehusfirmaer lader det ske uden at rådgive bygherren om følgerne, og det må da siges at være lidt af en fadæse, konkluderer Peter Wendt. Hvorfor synker sommerhuset? Der kan være flere ting der spiller ind, men den helt store årsag er vand. Store mængder nedbør kan nemlig både flytte, og skylle materiale med sig. Herudover har vand det egenskab at udvide sig når det fryser. Sten og sandkorn bliver derved flyttet lidt fra hinanden, og lander ikke nødvendigvis det samme sted når det så tør igen. Gruset pakker sig på nye måder hele tiden, og så synker huset.

Trin 1 - Sommerhuset synker
Sommerhus Det kan være meget vanskeligt at skabe sig et overblik over situationen, men gå en tur med et godt langt vaterpas (min. 1 meter), og tjek systematisk gulvet, m2 for m2, på alle leder. Det kan give dig et indblik i hvor den er gal.
Trin 2
Du kan også opsætte snore på pinder der bankes i jorden hele vejen rundt, og her kan du få et fingerpeg med et lille hængevaterpas. Bemærk at snoren max må have et frit hæng på 2 meter. Hvis du råder over et laser vaterpas, eller rotor laser er det selvfølgelig også en mulighed.
Trin 3
Du skal bruge klodser skåret af vandfast krydsfiner i forskellig tykkelser, lidt murpap til at ligge imellem sokkelsten og klodser, en hammer, en lille 2 tons værkstedsdonkraft og et par plader til at ligge under donkraften.
Trin 4
Når problemet er lokaliseret kan du løfte huset forsigtigt på strøen ved siden af den enkelte sten med donkraften. Læg pladerne under dunkraften, og brug en lægtestump til at fordele trykket med. Husk at åbne døre og vinduer før der løftes. Kontroller undervejs hvordan det ser ud på vaterpasset inde i huset og hvordan døre og vinduer lukker.
Trin 5
Hvis du skal løfte sokkelsten længere inde under huset, kan du forlænge donkraftens håndtag med et vandrør, og klodser kan lægges på plads med en lægte med søm i enden. Klodserne kan så bankes på plads med en hammer i den anden ende af lægten. Bemærk! Når huset er bygget på ”levende” sokkelsten, vil det blive ved med at bevæge sig. Lad derfor være med at afdække sokkelstenene alt for godt, da du nok skal regne med at skulle justering huset ca. hvert tredie år.

Hjælp parcelhuset synker! (hus med støbt fundament) 
Årsagen til at huse med støbt fundament synker og sætter sig, er ifølge ingeniør Peter Wendt fra Herculess fundering NCC, som udgangspunkt at huset er bygget med en fejlagtig eller manglende geoteknisk undersøgelse. Huset kan fx være bygget på meget fed lerjord med stort vandindhold, eller et sted hvor grundvandet pludselig synker eksempelvis når en dyb kloak bliver utæt, og derfor dræner området. 

Det mest synlige tegn på, at husets fundament synker er sætningsrevner i husets murværk, eller brud omkring vinduer og døre, men det kan også være et tegn når døre og vinduer pludseligt begynder at gå på karmene når de åbnes og lukkes. Hvad gør man? Huse med støbt fundament kræver altid professionel assistance. Det er en god idé at starte med at kontakte sit forsikringsselskab, da man herfra har en naturligt begrundet interesse i at skaden begrænses og udbedres hurtigt og korrekt. Hvis du ikke er forsikringsdækket imod denne slags skader skal du kontakte en lokal geotekniker der efterfølgende kan udarbejde en jordbundsundersøgelse. Dette er vigtigt for at skaden, og ikke mindst årsagen til skade, kan udbedres korrekt. Mindre revner i soklen er derimod normalt ikke et varsel. Her er der nemlig meget ofte tale om uskadelige svindrevner.