Læg tagpap

Icopal TopSafe er en videreudvikling af tagpap. Det er en 1-lags tagbelægning, der nemt kan lægges direkte på et sømbart underlag. Det er solidt opbygget og består af kraftig og stærk aluminiumsbelagt polyesterarmering, imprægneret og belagt med gummibitumen. Derfor er der også 10 års produktgaranti på TopSafe.

Inden du går igang, bør du sikre dig, at underlaget er tørt og rengjort med stiv kost. På gamle tagpaptage skal eventuelle buler skæres op og derefter klæbes og sømmes ned. Trekantlister monteres langs vindskeder, ovenlys mv. Langs tagfoden monteres Icopal alu-tagfod.

Trin 1
Tagfladen: Start med at lægge den første TopSafe bane med bagsidens klæbekant helt frem til overkant af trekantliste. Rul banen ud og ret den til.
Trin 2
Fastgør TopSafe rullen ved tagryggen med en krydssømning pr. 6 cm.
Trin 3
Påfør TopSafe tagklæber på tagfoden i to striber. Rul TopSafe banen ud og træd til ved tagfoden. Pres klæberen frem til forkanten af tagfoden. Krydssøm pr. 6 cm langs trekantlisten.
Trin 4
Træk overlægsfolien på bane et tilbage og krydssøm i overlægskanten. Læg folien på plads igen. Rul bane to ud nu og fastgør den ved tagryggen. Træk nu begge overlægsfolier af samtidig og træd derefter overlægget omhyggeligt til.
Trin 5
Krydssøm ved tværsamlinger i den underste banes bagkant. Brug et overlæg på 15 cm og påfør TopSafe tagklæber i tre striber. Træd overlægget godt til, så tagklæberen presses frem til banekant.
Trin 6
Sternkant, parallel med sternen beregner du et overlæg på min. 10 cm ind på banen, hvor du påfører TopSafe tagklæber i tre striber.
Trin 7
Rul en Icopal TopSafe strimmel ud, samtidig med at bagsidefolien trækkes af. Tryk strimlen fast, så tagklæberen presses frem til banekant. Søm den oven på vindskeden. Skær kanten ren og monter en alukapsel.
8 step
Langs tagryggen, afmærk hvor TopSafe strimlen skal placeres. Påfør TopSafe tagklæber i to striber på hver tagflade. Rul strimlen rulles ud og træd fast, så tagklæberen presses frem til banekant.