Udnyt loftsetagen

Hvis du har mulighed for at udnytte tagetagen, er det en forholdsvis nem og billig måde at få mere plads på. 

Inden arbejdet med indretning af tagetagen påbegyndes, skal du sikre, at taget er intakt og tæt.Hvis det ikke er tilfældet, skal du få skaderne udbedret først. Når først den indvendige side er beklædt, kan du ikke længere se tagets tilstand fra den indvendige side, og eventuelle reparationer bliver meget svære.

Lys fra oven
Hvis der skal sættes nye ovenlysvinduer i tagkonstruktionen, bør det gøres inden det øvrige arbejde igangsættes. Den indvendige side af vindueslysningerne udføres samtidig med gipsbeklædningen. Lysningerne kan leveres sammen med vinduerne eller laves med gipsplader. Montering og inddækninger skal udføres i henhold til vinduesleverandørens anvisninger.

Isolér rigtigt
Kravet til tagisolering er min. 250 mm. Hvis der ikke er plads nok, må der etableres med en påforing (udvidelse) på de eksisterende spær. Påforingen bruges til en opretning af den indvendige tagside. Påforingen udføres med planker på siden af spærene eller med 60x27 CD-profiler, der fastgøres med CD-beslag på undersiden af de eksisterende spær.

Ventilation
Størrelsen af påforingen skal tilpasses, så der ud over den nødvendige isolering, også bliver plads til en ca. 50 mm bred ventilationsspalte mellem isoleringen og undersiden af tagbeklædningen/taglægterne.


Trin 1
Påforing og opretning af de gamle spær udføres her med 200 mm brede planker, der fastgøres til spærene med søm eller skruer. Spænd en snor ud (i top og bund) mellem påforingen på første og sidste spær, og opret de øvrige spær efter snorene.
Trin 2
Ved at bruge 200 mm planker som påforing bliver der i dette tilfælde plads til 50 mm isolering mellem påforing og taglægter. Taglægterne vil normalt sikre den nødvendige ventilation mellem isolering og undersiden af tagbeklædningen teglstenene.
Trin 3
Når det første lag 50 mm isolering er tilpasset og placeret over påforingerne, tilpasses det næste lag 200 mm isolering. De enkelte lag placeres med forskudte samlinger. Sørg for at skære isolering præcist til den skal kunne sidde fast, men må ikke bule ud.
Trin 4
På isoleringens varme side skal der anbringes en dampspærre. Som dampspærre anvendes en 0,15 mm plastfolie, der monteres med 15 cm overlapning i alle samlinger og hjørner.
Trin 5
Samlinger i dampspærren tapes med kraftig tape, så de bliver helt tætte. Her placeres damspærren direkte på påforingsplankerne og fastgøres med hæfteklammer pr. ca. 20 cm. Damspærren kan alternativt placeres mellem de 2 gipspladelag
Trin 6
Isoleringen mellem spærene føres helt ned til gulvet. Skunkrummet kommer herved til at ligge indenfor isoleringen og kan udnyttes som opbevaringsrum. Skelettet til skunkvæggen udføres med en gulvskinne (SKP) i bund, variable hjørneprofiler (HP) mod spær og standardstolper (R). Eller med trælægter som på billedet.