Sådan monterer du en yderdør

En ny yderdør frisker boligens ydre op. Det giver dig også en bedre isoleringsevne, hvis du har en dør, hvor det ikke trækker ind. Spar udgiften til håndværkeren ved at montere den nye dør selv.

Før du går i gang, bør du tjekke ovorfladebehandlingen. Ved ubehandlede trædøre skal der helst overfladebehandles inden montering. Hvis det ikke er muligt, må dørene omhyggeligt beskyttes ved hjælp af afdækning med plastfolie eller lignende. Fyrfinerede døre må ikke males med dækkende maling.

1. trin
Kontroller med vaterpas, om dørtrinnets underlag er vandret og kan placeres i den rigtige højde i forhold til gulvbelægningen. Om nødvendigt, må der tages af eller anvendes kiler, sørg også for at der er plads til at tætne under dørtrinnet.
2. trin
Sæt karmen på plads i dørhullet. Isæt kilerne parvis mod hinanden over eller under fastgørelses-punkterne. Kontroller med det lange vaterpas, at karmen er i lod både mod døråbningen og i forhold til væggen. Kontroller at der er plads til at tætne med fugebånd rundt om karmen. Juster med de anbragte kiler og fastskru karmen i hængselssiden.
3. trin
Skru låsesiden i karmen fast på samme måde som hængselsiden. Monter kilerne parvis mod hinanden. På den måde får du de bedste justeringsmuligheder. Desuden vil karmen blive siddende hvis du har behov for at skrue skruerne ud.
4. trin
Kontroller at døråbningen har samme breddemål fra bund til top. Mål diagonalerne. De skal være lige lange. Hvis mål ikke passer, løsner eller strammer du skruerne, samtidigt med at du justerer med kilerne.
5. trin
Monter døren i karmen. Tjek afstand mellem dør og karm, og at karmen ikke er skæv i forhold til dørbladet. Kontroller også at døren både åbner og lukker let. Se efter at alle sprækker mellem dør og karmfalskant er lige store. Sørg for at døren ikke åbner eller lukker i af sig selv, men bliver stående i den stilling, som du stiller den i. Finjuster karmen nøje med kiler og skruer.
6. trin
Låsblikket har to justeringsskruer. Skru dem så langt ind, at de stemmer ind mod væggen. Det er en indbrudssikring, så det ikke er muligt at tvinge dør og karm fra hinanden med brækjern eller lignende.
7. trin
Afskær kilerne i niveau med karmen. Vær sikker på at kilerne sidder på plads. Tætn med fugebånd mellem karm og væg . Pres ikke så hårdt at karmen krummer. Anvend et ikke-brandbart tætningsmateriale, og kontroller jævnligt at døren går let.
8. trin
Fugning mellem karm og væg skal kunne ”ånde”, så fugt ikke lukkes inde. Fugning skal udføres så det kan ”ånde” udad, men være diffusionstæt indad. Der bør anvendes fugemasse indvendig, og fugebånd udvendig: Brug aldrig fugemasse udvendig.