Generelle konkurrenceregler og vindere

I Silvan er følgende vilkår gældende, når du deltager i en af vores konkurrencer – medmindre andet er angivet. Reglerne gælder både for konkurrencer afholdt i en af vores butikker, på silvan.dk samt på sociale medier.

Deltagelse

Det er, med mindre andet fremgår, kun tilladt at deltage én gang pr. deltager. Deltagelse modtaget efter sidste frist vil ikke blive medtaget i vurderingen/lodtrækningen. Man skal være fyldt 18 år for at deltage i konkurrencer afholdt af Silvan. Hvis der i enkeltstående tilfælde er andre regler, vil dette blive oplyst i den enkelte konkurrencebeskrivelse. Hvis ikke der er gældende undtagelser, forbeholder Silvan sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

Ansatte i virksomheder, der arrangerer og/eller leverer præmier til konkurrencen, må ikke deltage.
Ansatte i Silvan A/S samt deres husstande må ikke deltage.

Præmier

Præmier kan ikke byttes til andre produkter eller omsættes til kontanter.

Vindere

Konkurrencevindere kontaktes som udgangspunkt direkte. Silvan forbeholder sig retten til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event på såvel silvan.dk som andre medier, som Silvan anvender. Dog oplyses der kun vindere på konkurrencer med 10 vindere eller færre. Vinderen skal henvende sig til Silvan inden for en måned, medmindre andet er anført. Hvis vi ikke kan få fat i vinderen, forbeholder vi os retten til at udtrække en ny vinder.