Udlejningsmaskiner

Tilbehør

Hvilke materialer og værktøjer skal du anskaffe til lægning af fliser?

Inden du går i gang med projektet flisebelægning, er det en god idé at undersøge hvilke materialer, du skal vælge. Her taler vi om både fliser og sand til underlaget. Det kan måske være nødvendigt at forudbestille, hvis du skal have en vis mængde. Derudover er det også en god idé at få et overblik over hvilke værktøjer og maskiner, du skal bruge. Dit arbejde bliver nemlig ikke lettere af kun at bruge hænderne. Er der maskiner, du ikke ligger inde med, bør du derfor anskaffe dig dem, før du går i gang. Dit arbejde vil nemlig blive en del forsinket, hvis du ikke har de rette ting til tiden.

Hvilket sand skal du vælge?

Når du skal anlægge en flisebelægning, er det vigtigt, at du har skabt et stabilt underlag, som fliserne skal ligge på. Til at skabe underlaget skal du bruge stabilgrus. Det er en blanding af sten, sand og knust granit, der tilsammen skaber en kompakt masse. Ved at stampe gruset får du et stabilt underlag. Derudover skal du tilføje afretningssand ovenpå gruset. Du får også brug for fugesand. Det er sandet, du tilføjer til sidst, når fliserne er lagt. Husk at der er forskel på, hvor meget du skal bruge, da det kommer helt an på arealet.

Skal du vælge havefliser, græsarmering eller belægningssten?

Der er mange muligheder inden for flisebelægning. Du kan nemlig få mange forskellige typer fliser, heriblandt: Brosten, Chaussesten (mindre udgave af brosten), Græsarmering, Herregårdssten, Hjertingssten, kantsten mv. Derudover kommer de i flere størrelser, design og farver. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at nogle fliser egner sig til et bestemt formål. Havefliser er bedst til terrasser, stier og lignende belægninger, hvor de ikke udsættes for store vægtbelastninger. Andre fliser, som eksempelvis græsarmering, bliver nærmest kun brugt til indkørsler og parkeringspladser. Og så er der selvfølgelig belægningssten som eksempelvis herregårdssten, der kan anvendes til flere formål.

Hvilke værktøjer og maskiner får du brug for?

Når du skal i gang med at anlægge fliser, er det vigtigt, at du får fat i de rette værktøjer og maskiner. Det gør nemlig dit arbejde meget nemmere, og så bidrager det til, at du får et flot resultat. Har du ikke lyst til at investere i en eller flere maskiner, har du i stedet mulighed for at leje gennem Silvans værktøjsudlejning.

Det skal du bruge:

 • Pladevibrator (velegnet til et større areal)
 • Jordloppe (velegnet til et mindre areal)
 • Elektrisk fliseskærer eller fliseskæremaskine (til større fliser)
 • Vinkelsliber + diamantskærer (for at skære til)
 • Pinde og rettesnor
 • Langt vaterpas eller et bræt (til at afrette sandet)
 • Evt. minigraver (hvis det er et stort areal)

Hvor meget du kommer til at anvende diverse værktøjer, kommer an på, hvordan flisebelægningen skal være. Skal der eksempelvis lægges fliser i mønstre eller rundt om blomsterbede og lignede, kommer du til at bruge fliseskæreren hyppigt. Skal du derimod lægge fliser på et lille og lige stykke areal, kan du være heldig, at fliseskæren kun skal i brug få gange.

Sådan lægger du en flisebelægning i indkørslen

Når du skal anlægge en flisebelægning i indkørslen er følgende vigtigt:

 1. Brug fliser, der kan tåle vægtbelastningen fra biler og andre køretøjer. Gå efter fliser med minimum 6 cm i tykkelse.
 2. Giv dig god tid til at anlægge flisebelægning grundigt i første omgang.

Indkørslen bliver nemlig brugt hyppigt og med meget belastning. Det kan derfor ikke betale sig at springe over, hvor gærdet er lavest, fordi det tydeligt vil vise sig visuelt og praktisk. Derudover vil det selvfølgelig kræve tid og penge at skulle omlægge indkørslen.

1: Udgrav arealet:

 1. Opmål området, hvor du ønsker, at flisebelægningen skal være. Afsæt ekstra 15 cm på alle sider for at undgå, at fliserne skrider ud.
 2. Udgrav området. Grav ca. 40 cm ned.

2: Lav en bundsikring:

 1. Opbyg et lag med bundsikringsgrus på maks. 20 cm.
 2. Læg eventuelt drænrør, som kan lede vandet hurtigere væk.
 3. Fordel gruset, så laget har en hældning på 25-40 cm/2,5-4 cm fald pr. meter.
 4. Brug en pladevibrator til at komprimere gruslaget 2-3 gange.

3: Skab et stabilt bærelag:

 1. Komprimér jorden med en pladevibrator.
 2. Læg et ca. 12 cm tykt lag med stabilgrus (Korn 0-32mm) og komprimér med pladevibratoren 2-3 gange.
 3. Sørg for at laget følger samme hældning som bundsikringen.
 4. Tilføj mere stabilgrus, hvis underlaget stadig er ujævnt efter komprimeringen.

4: Lav en kantsikring:

 1. Brug kantblokke, havekantsten eller kantsikring af plast.
 2. Anlæg kantstenene lodret ned i jorden.
 3. Sørg for at din kantsikring kommer til at ligge i samme højde som flisebelægningen.
 4. Læg derefter et ca. 3 cm tykt lag med afretningssand.
 5. Afret sandet med en pladevibrator. Du kan også bruge et langt vaterpas eller et langt bræt.

5: Opsæt hjælpesnore

 1. Opsæt muresnore i længde og tværretning.
 2. Sørg for at snorene flugter og hjælper med at holde fugebredden imellem fliserne (2-5 mm).

6: Læg fliserne

 1. Start med at lægge den første række med fliser fra side til side, så belægningen forbliver lige.
 2. Bland gerne fliserne fra flere pakker, så eventuelle farveforskelle forekommer mere naturligt.
 3. Brug en flisekærer, fliseklipper eller en fliseskæremaskine til at tilpasse fliserne i siderne mod kantsikringen.
 4. Husk at bevare afstanden imellem fliserne.
 5. Tilføj fugesand ovenpå fliserne og fej sandet mellem fugerne.
 6. Sørg for at fylde fugerne helt ud og fej overskydende sand helt væk fra fliserne.
 7. Slut af med at køre pladevibratoren over flisebelægningen, så de bliver trykket lige ned i underlaget.

Sådan anlægger du en fliseterrasse

Arbejdsgangen i forbindelse med at anlægge en fliseterrasse har mange ligheder med arbejdsgangen for flisebelægningen til indkørslen. Du vil derfor kunne bruge det samme værktøj, hvis du skal i gang med både terrasse og indkørsel. Derudover kan du følge næsten samme fremgangsmåde. Der vil dog være nogle små forskelle. En fliseterrasse giver desuden plads til, at du kan lege med mønstre, typer og forme. De fleste fliser og sten vil være kraftige nok til at blive brugt som terrasse. Det er dog altid en god idé at undersøge, hvad der passer bedst til din situation. Det kan eksempelvis være en dårlig idé kun at bruge brosten, da det giver et ustabilt underlag til havemøbler, grill, og hvad du ellers vil stille på terrassen.

1: Udgrav området

 1. Grav ca. 35 cm ned i jorden.

2: Lav en bundsikring

 1. Fyld et lag med bundsikringssand (maks. 20 cm)
 2. Sørg for at laget har en hældning på 25-40 promille/2,5-4 cm fald pr. meter væk fra bygningen.
 3. Komprimér sandet med en pladevibrator 2-3 gange.

3: Lav et stabilt bærelag

 1. Læg nu et lag med stabilgrus ovenpå (maks. 15 cm)
 2. Sørg for at bevare hældningen fra bundsikringslaget, når du fordeler gruset.
 3. Brug nu pladevibratoren ovenpå gruset 2-3 gange.

4: Opsæt snore

 1. Opsæt snore i længden og i tværgående retning for at hjælpe flisernes fuger med at flugte.

5: Læg fliserne

 1. Læg fliserne fra den ene side til den anden.
 2. Sørg for at fliserne lægges med 2-5 mm imellem/fugebredde.
 3. Brug evt. snore til at sikre mellemrummet og flyt dem efter hver række.
 4. Brug en fliseskærer eller fliseklipper til at tilpasse fliserne.
 5. Når alle fliser er lagt, påføres fugesand på fliserne.
 6. Fyld fugerne med sand og fjern overskydende sand fra fliserne.
 7. Brug dernæst en pladevibrator i først den ene retning og derefter den anden.

Hvad koster fliselægning pr. kvadratmeter?

Prisen for flisebelægning afhænger af flere faktorer. For selve belægningen er det prisen for fliser – som oftest udregnes ud fra kvadratmeterpris eller pr. palle – der koster mest. Hertil afhænger det af valget af fliser, hvor prisforskellen kan variere fra ca. 80-150 kr. pr. m² for de billigste, og hvor andre slags fliser kan ligge imellem 200-300 kr. pr. m². Prisen vil desuden også afhænge af hvor mange kvadratmeter, du skal dække. Foruden prisen for fliserne skal du også huske at tage stabilgrus, afretningssand og fugesand med i regnestykket. Her vil prisen selvfølgelig også afhænge af hvor mange kvadratmeter, du skal dække. En big bag på 1000 kg vil dække ca. 14-15 m² i et 3-5 cm tykt lag.

Til selve udførelsen af flisebelægningen kan du holde omkostningerne nede på flere måder. Du kan eksempelvis vælge at gøre det selv fremfor at få en håndværker til at udføre arbejdet. Har du ikke tidligere erfaring med flisebelægning, vil det sandsynligvis kræve længere tid at udføre arbejdet. Fordelen med en håndværker er, at de har maskinerne, som skal anvendes i forbindelse med flisebelægningen. Du har måske i forvejen et par værktøjer og maskiner. Men mangler du nogle bestemte, kan du med fordel leje de manglende maskiner for en weekend eller en uge. På denne måde har du adgang til de nødvendige maskiner, samtidig med at du holder omkostningerne nede.